Controlling personalny w bibliotece

Autor

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BERNAIS Jolanta. 1. Controlling personalny i koszty pracy. Katowice: Wydawnictwo Aka¬demii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2005. ISBN 83-7246-215-1.

JAZDON Artur.2. Drogi awansu i motywowania pracowników bibliotek. In SOKOŁOWSKA-GOGUT Anna (red.). Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej: materiały z konferencji (Kraków 28-30 września 1998). Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 109-125. ISBN 83-910428-0-4.

LASKOWSKA Jolanta. Controlling personalny jako narzędzie zarządzania personelem 3. bibliotecznym na przykładzie sieci bibliotek MBP w Gdyni. Zarządzanie Biblioteką. 2009, nr 1, s. 61-74. ISSN 2081-1004.

LASKOWSKA Jolanta. Personal controlling as a management tool for library Staff in the 4. example of selected Polish libraries. Library Management, 2011, nr 6/7, s. 457-468. ISSN 0143-5124.

PIOTEREK Paweł. 5. Budowanie efektywnego zespołu w bibliotece. Warszawa: Wydawnict¬wo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. ISBN 978-83-61464-02-0.

SIERPIŃSKA Maria, NIEDBAŁA Bogusław. 6. Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-01-13893-9.

Opublikowane

2013-07-24

Jak cytować

Laskowska, J. (2013). Controlling personalny w bibliotece. Zarządzanie Biblioteką, (1(5), 153–156. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1707

Numer

Dział

Z warsztatu bibliotekarza