Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki

Autor

  • Anna Aniszewska-Sworczuk Biblioteka Ateneum – Szkoły Wyższej w Gdańsku

Słowa kluczowe:

organizacja ucząca się, modele organizacji, piąta dyscyplina, Biblioteki Uniwersytetu w Nebrasce (UNL)

Abstrakt

W artykule omówiony został model organizacji uczącej się jako koncepcji organizacyjnej biblioteki. Autorka przedstawia rożne definicje organizacji uczącej się, a następnie przechodzi do strony praktycznej zagadnienia. Na podstawie doświadczeń Bibliotek Uniwersytetu w Nebrasce opisuje proces przekształcenia biblioteki w organizację uczącą się.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ARGYRIS Chris. Co zrobić, aby komunikacja wspierała rozwoj i uczenie się w firmie. Harvard Business Review Polska. 2004, nr 11, s. 110-113. ISSN 1730-3591.

GARVIN David A. Budowanie organizacji uczącej się. In Zarządzanie wiedzą. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006, s. 57-94. ISBN 83-7361-931-3.

GIESECKE Joan, MCNEIL Beth. Transitioning to the learning organization. Library trends. Summer 2004, s. 54-67. ISSN 0024-2594.

GŁADYS-JAKOBIK Jolanta, STOBIŃSKA Katarzyna. Kultura organizacyjna w organizacji uczącej się – efekt uboczny czy źrodło zmian? In WAWRZYNIAK Bogdan. Zarządzanie wiedzą. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003, s. 93-108. ISBN 83-86846-93-3.

NONAKA Ikujiro. Organizacja oparta na wiedzy. In Zarządzanie wiedzą. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006, s. 29-55. ISBN 83-7361-931-3.

ROWLEY Jennifer. The library as a learning organization. Library Management. Vol. 18, nr 2, 1997, s. 88-91. ISSN 0143-5124.

SEWELL Jacquie. Building a learning organization @ your library. MLA forum. Vol. III, Issue 1, February 24, 2004, s. ISSN 1539-4123.

STAŃCZYK-HUGIERT Ewa. Organizacja ucząca się. In KRUPSKI Rafał. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, s. 195-226. ISBN 83-208-1582-7.

SZAŁKOWSKI Adam (red.). Rozwoj kapitału intelektualnego wspołczesnej organizacji. Krakow: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. ISBN 83-7252-262-6.

WILMAŃSKA Aneta. Ostatni dzwonek, by firmy nauczyły się, jak się uczyć. Magazyn ThinkTank. Biznes_Idee_Państwo_Rozwoj. 2010, nr 3, s. 62-63. ISSN 2080-3052.

WOJCIECHOWSKA Maja. Zarządzanie zmianami w bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2006. ISBN 83-89316-61-7.

WORELL Diane. The learning organization: management theory for the information age or new age fad? The Journal of Academic Librarianship. September 1995, s. 351-357. ISSN 0099-1333.

Opublikowane

2012-07-17

Jak cytować

Aniszewska-Sworczuk, A. (2012). Model organizacji uczącej się koncepcją organizacyjną biblioteki. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 9–20. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1715

Numer

Dział

Badania i wizje