Etyka w kulturze organizacyjnej bibliotek akademickich

Autor

  • Krystyna Michniewicz-Wanik Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Słowa kluczowe:

kultura organizacyjna, etyka, biblioteki akademickie

Abstrakt

W artykule przedstawiono jakie znaczenie dla kultury organizacyjnej w bibliotekach akademickich ma przestrzeganie zasad etyki. Omówiono zagadnienia związane z przestrzeganiem zasad kodeksu etyki zawodowej bibliotekarza, etyki komputerowej, cyberetyki oraz netykiety. Wykazano rolę kadry kierowniczej w propagowaniu zasad etyki wśród podległego personelu.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ANISZEWSKA Grażyna (red.). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 978-83-208-1698-3.

BARTA Janusz, MARKIEWICZ Ryszard. Ja tu tylko przesyłam. Rzeczpospolita. 1999, nr 203, s. C3. ISSN 0208-9130.

BATOROWSKA Hanna. Kultura informacyjna w perspektywie zmian w edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009. ISBN 978-83-61464-10-5.

BATOROWSKA Hanna. Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. In MORBITZER Janusz (red. nauk.). Komputer w edukacji. 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe. Kraków 23-24 września 2005. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005, s. 23-27. ISBN 83-7271-341-3.

DAVENPORT Thomas H. Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2007. ISBN 978-83-7526-030-4.

FURMANEK Waldemar. Kultura techniczna i kultura informacyjna. Eksplikacja pojęć. In MORBITZER Janusz (red.). Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002, s. 53-76. ISBN 83-7271-176-3.

GRIFFIN Ricky W. Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. ISBN 83-01-14018-6.

GROS Urszula. Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. ISBN 83-01-14145-X.

JABŁECKA Julita. Uniwersytet jako organizacja ucząca się. In SZUWARZYŃSKI Andrzej (red. nauk.). Zarządzanie wiedzą w szkolnictwie wyższym. Gdańsk: Zakład Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną WZiE PG, 2005, s. 9-25. ISBN 83-88617-07-9.

KAMIŃSKA Joanna. Kultura organizacyjna biblioteki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu. Zarządzanie i Marketing. 2005, z. 1, s. 121-129. ISSN 1644-9134.

KARWOWSKI Waldemar. Zarządzanie wiedzą. Bezpieczeństwo Pracy. 2004, nr 11, s. 12. ISSN 0137-7043.

KLUSZCZYŃSKI RYSZARD W. Społeczeństwo informacyjne: cyberkultura: sztuka multimediów. Kraków: Rabid, 2002. ISBN 83-88668-43-9.

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji. In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2007. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html. Stan z dnia 12.12.2011.

KOŹMIŃSKI Andrzej K. Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? In KOŁODKO Grzegorz W. (red. nauk.). Rozwój polskiej gospodarki – perspektywy i uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2002, s. 155. ISBN 83-86846-69-0.

KOŻUSZNIK Barbara. Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1676-9.

KULESZA Joanna. Ius internet: między prawem a etyką. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. ISBN 978-83-7644-080-4.

LEVY Pierre. Drugi potop. In HOPFINGER Maryla (red.). Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku: antologia. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002. ISBN 83-88164-50-3.

MICHNIEWICZ-WANIK Krystyna. Rola bibliotekarzy w rozpowszechnianiu etyki cyberkultury. In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 9. Tryb dostępu: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/127/127_wanik.pdf. Stan z dnia 14.03.2012.

MOORE James H. Czym jest etyka komputerowa? In KOCIKOWSKI Andrzej, GORNIAKKOCIKOWSKA Krystyna, BYNUM Terrell Ward (red.). Wprowadzenie do etyki informatycznej. Poznań: MRS Marianna Skrzeczyńska, 2001, s. 52. ISBN 83-916123-0- 9 za: BYNUM Terrell Ward. Wprowadzenie do etyki informatycznej [Dokument elektroniczny]. 2001. Tryb dostępu: http://mumelab01.amu.edu.pl/Wprowadzenie-HTML/KO-03-01.html. Stan z dnia 12.12.2011.

Netiquette Guidelines [Dokument elektroniczny]. 1995. Tryb dostępu: http://tools.ietf.org/html/rfc1855. Stan z dnia 12.12.2011.

POCZTOWSKI Aleksy. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 83-208-1662-9.

Practice cybernetics. Safety and Security Center [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.microsoft.com/pl-pl/security/online-privacy/cyberethicspractice.aspx. Stan z dnia 14.03.2012.

PROBST Gilbert, RAUB Steffen, ROMHARDT Kai. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Krakow: Oficyna Ekonomiczna, 2002. ISBN 83-88597-77-9.

RYZNAR Zygmunt. Nieodzowny wstęp do informacji. CXO Magazyn Kadry Zarządzającej. 2001, nr 1, s. 60-66. ISSN 1734-9478.

SIKORSKI Czesław. Motywacja jako wymiana: modele relacji między pracownikiem a organizacją. Warszawa: Difin, 2004. ISBN 83-7251-435-6.

SZEWCZYK Agnieszka (red.). Dylematy cywilizacji informatycznej: praca zbiorowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. ISBN 83-208-1529-0, ISBN 83-208-1524-0.

ŚCIBOREK Zbigniew. Zmiany w organizacji – moda czy konieczność. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2007. ISBN 9788374415774.

ZBIEGIEŃ-MACIĄG Lidia. Kultura w organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12682-5.

ZYBERT Elżbieta Barbara. Kultura organizacyjna w bibliotekach: nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004. ISBN 883-89316-21-8.

ŻOŁĘDOWSKA-KROL Beata. Wizerunek biblioteki publicznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006. ISBN 83-226-1533-7.

Opublikowane

2012-07-17

Jak cytować

Michniewicz-Wanik, K. (2012). Etyka w kulturze organizacyjnej bibliotek akademickich. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 83–94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1721

Numer

Dział

Badania i wizje