Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej. Doświadczenia Ukrainy

Autor

  • Sergiy Nazarovets Biblioteka Politechniki Lwowskiej

Słowa kluczowe:

repozytorium, uniwersytety ukraińskie, komunikacja naukowa, webometria, Web Impact Factor, otwarty dostęp, Google Scholar

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki badań mających na celu ocenić za pomocą wyszukiwarki Google Scholar i wyszukiwarki Solomono wydajność funkcjonowania repozytoriów uniwersytetów ukraińskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BAR-ILAN Judit. The ≪mad cow disease≫, Usenet Newsgroups and bibliometric laws. Scientometrics. 1997, nr 1, s. 29-55. ISSN 0138-9130.

CUI Lei. Rating health Web sites using the principles of citation analysis: A bibliometric approach. Journal of Medical Internet Research [Dokument elektroniczny]. 1999, nr 1. Tryb dostępu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1761706. Stan z dnia 15.01.2012.

FRIEND Frederick. Open Access Business Models for Research Funders and Universities [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.knowledgeexchange.info/Files/Filer/downloads/Open%20Access/KE%20Briefing%20paper_BUSINESS_MODELS_FOR_RESEARCH_FUNDERS_AND_UNIVERSITIES-08-09-11.pdf. Stan z dnia 15.01.2012.

INGWERSEN Peter. The calculation of web impact factors. Journal of Documentation. 1998, nr 2, s. 236-243. ISSN 0022-0418.

NORUZI Alireza. The Web Impact Factor: a critical review. The Electronic Library. 2006, nr 4, s. 490-500. ISSN 0264-0473.

SEAMAN David. Discovering the Information Needs of Humanists When Planning an Institutional Repository. D-Lib Magazine [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 3/4. Tryb dostępu: http://www.dlib.org/dlib/march11/seaman/03seaman.html. Stan z dnia 15.01.2012.

SWAN Alma. The Open Access Citation Advantage: Studies and Results To Date. Technical Report. School of Electronics & Computer Science, University of Southampton [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://eprints.ecs.soton.ac.uk/18516/2/Citation_advantage_paper.pdf. Stan z dnia 15.01.2012.

THELWALL Mike, SUD Pardeep. Webometric research with the Bing Search API 2.0 Journal of Infometrics. 2012, nr 1, s. 44-52. ISSN 1751-1577.

VINE Rita. Google Scholar. Journal of the Medical Library Association [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 1. Tryb dostępu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc1324783. Stan z dnia 15.01.2012.

WILKINSON David, HARRIES Gareth, THELWALL Mike, PRICE Liz. Motivations for academic Web site interlinking: Evidence for the Web as a novel source of information on informal scholarly communication. Journal of Information Science. 2003, nr 29, s. 59-66. ISSN 0165-5515.

МОСКОВКИН Владимир. Возможности использования поисковой машины Google Scholar для оценки публикационной активности университетов. Научно- техническая информация. 2009, nr 7, s. 12-16. ISSN 0548-0019.

Opublikowane

2012-07-17

Jak cytować

Nazarovets, S. (2012). Otwarte repozytoria instytucjonalne w systemie komunikacji naukowej. Doświadczenia Ukrainy. Zarządzanie Biblioteką, (1(4), 147–155. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1726

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą