Bariery i zakłócenia w komunikowaniu się bibliotekarzy z przełożonymi

Autor

  • Wiesław Babik Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski

Abstrakt

W artykule przedstawiono problem barier i zakłóceń w komunikowaniu się bibliotekarzy ze swoimi przełożonymi, przy szczególnym uwzględnieniu barier społecznokulturowych, zakłóceń osobowościowych oraz barier formalnych. Zaprezentowane zostały również typowe postawy bibliotekarzy jako pracowników, w tym syndrom myślenia i działania grupowego w bibliotece oraz ich wpływ na wizerunek i rozwój bibliotek.

Bibliografia

BOJAR Bożenna. Językoznawstwo dla studentów informacji naukowej. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2005. ISBN 83-89316-35-8.

DOBEK-OSTROWSKA Bogusława. Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław: Wydawnictwo Astrum, 1999. ISBN 83-7249-021-X.

GOLKA Marian. Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. ISBN 978-83-01-15663-3.

GRICE Herbert Paul. Logika a konwersacja. In STANOSZ Barbara (red.). Język w świetle nauki. Warszawa: Czytelnik, 1980, s. 91-114. ISBN 83-07-00057-2.

KANCZAK Agnieszka, OBRZUT Anna. Skuteczna komunikacja vs konflikt w bibliotece. In ANTCZAK-SABALA Beata, KOWALSKA Małgorzata, TKACZYK Lucyna (red.). Przestrzeń informacyjna biblioteki akademickiej. Tradycja i nowoczesność. Praca zbiorowa. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 2009, s. 319-324. ISBN 978-83-923607-6-6.

KISILOWSKA Małgorzata. Już nie wiem, jak mam do ciebie mówić, czyli komunikacja w bibliotece. Warszawa: CEBID, 2001. ISBN 83-88581-02-3.

KOTULSKA Jadwiga. Skuteczne komunikowanie się interpersonalne w bibliotece: moda czy konieczność. In ZIOŁO Krzysztof (red.). Między IQ a empatią – dobry bibliotekarz to jaki? Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008, s. 71-83. ISBN 978-83-7335-510-1.

KOZAK Stanisław. Psychologiczne podstawy kierowania zespołem. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, 2001. ISBN 83-86703-07-5.

KULIKOWSKI Juliusz Lech. Informacja i świat, w którym żyjemy. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978.

LEECH Geoffrey N. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1986.

NĘCKI Zbigniew. Komunikacja międzyludzka. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 1996. ISBN 83-85441-45-X.

Syndrom grupowego myślenia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://pl.wikipedia.org/Wiki/Syndrom_ grupowego_my% C5 %9lenia. Stan z dnia 10.03.2011.

SZÓSTAK Andrzej. Mózg dinozaura i logika jaszczurów [Dokument elektroniczny]. 2005, cz. 1. Tryb dostępu: http://kadry.nf/.pl/artyluly/arykul_5788.htm. Stan z dnia 10.03.2011.

TARKA Małgorzata. Jak rozwiązać konflikt w bibliotece? In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/tarka.php. Stan z dnia 10.03.2011.

WOJCIECHOWSKA Maja. Metody pokonywania oporu wobec zmian i innowacji przeprowadzanych w bibliotekach. In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2006, nr 4. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2006/74/wojciechowska.php. Stan z dnia 10.03.2011.

WOJCIECHOWSKI Jacek. Organizacja i zarządzanie w bibliotekach. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1997. ISBN 83-01-12432-6.

Pobrania

Opublikowane

2011-07-19

Jak cytować

Babik, W. (2011). Bariery i zakłócenia w komunikowaniu się bibliotekarzy z przełożonymi. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 21–35. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1734

Numer

Dział

Badania i wizje