Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – nowe wyzwania i szanse

Autor

  • Małgorzata Całka Biblioteka Uczelniana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Słowa kluczowe:

kultura organizacyjna, zarządzanie biblioteką

Abstrakt

Artykuł przedstawia analizę zmian opartą na modelu Edgara Scheina i wskazuje na podstawowe artefakty oraz założenia kształtujące współczesną kulturę organizacyjną bibliotek akademickich. Stanowi jednocześnie próbę określenia tendencji i kierunków w zakresie rozwoju kultury organizacyjnej oraz wskazuje na jej znaczenie w procesie budowania efektywnego zespołu pracowników i wypracowaniu właściwych metod zarządzania.

Bibliografia

ANISZEWSKA Grażyna. Kultura organizacyjna – istota zjawiska. In ANISZEWSKA Grażyna (red.). Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 13-39. ISBN 978-83-208-1698-3.

BANASZYK Piotr. Podstawy organizacji i zarządzania. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, 2002. ISBN 83-912879-6-3.

GOŁĘBIEWSKI Łukasz. Śmierć książki. No Future Book. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2008. ISBN 978-83-61154-03-7.

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/sbp/kodeks_etyki.html. Stan z dnia 19.02.2011.

KOŹMIŃSKI Andrzej Krzysztof, PIOTROWSKI Włodzimierz (red.). Zarządzanie: teoria i praktyka. Warszawa: PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15142-3.

LOEGLER Romuald. Definiowanie wartości miejsca. In 2 Kaliskie Forum Architektury „Kontekst przestrzeni miejskiej” 24 maja 2006 Kalisz. Poznań: Fundacja Twórców Architektury, 2006, s. 17-23.

MICHALSKI Marek. Poczęty w Bibliotece. Wspomnienia „barmana” ze starego BUW-u. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=978&Itemid=208. Stan z dnia 05.03.2011.

PIOTRKOWSKI Kazimierz. Organizacja i zarządzanie. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. ISBN 83-86990-08-2.

WIERNEK Bogusław. Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „TEXT”, 2000. ISBN 83-86050-81-0.

ZBIEGIEŃ-MACIĄG Lidia. Kultura w organizacji: identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. ISBN 83-01-12682-5.

Opublikowane

2011-07-19

Jak cytować

Całka, M. (2011). Kultura organizacyjna biblioteki akademickiej – nowe wyzwania i szanse. Zarządzanie Biblioteką, (1(3), 37–46. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1735

Numer

Dział

Badania i wizje