Konsorcja biblioteczne

Autor

  • Monika Curyło Biblioteka Katedry UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego

Słowa kluczowe:

konsorcja biblioteczne, współpraca biblioteczna, biblioteki polskie, biblioteki zagraniczne

Abstrakt

W artykule przedstawiono próbę oceny działalności współczesnych konsorcjów bibliotecznych w kraju i za granicą. W szczególności uwzględnione zostały zalety konsorcjów, ich wady, problemy, a także prognozy na przyszłość.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BAŃKO Mirosław (red.). Wielki słownik wyrazów obcych PWN. Warszawa: PWN, 2005. ISBN 83-01-14455-6.

CZAPNIK Marianna. Konferencja i zebranie sprawozdawczo-wyborcze Europejskiego Konsorcjum Bibliotek Naukowych (CERL), 7-8 listopada 2008 r. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2009, nr 3. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2009/103/a.php?czapnik. Stan z dnia 30.04.2010.

DUBISZ Stanisław (red.). Uniwersalny słownik języka polskiego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 2003. ISBN 83-01-13859-9.

JACUESSON Alain. Automatyzacja bibliotek: zarys historyczny, strategia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1999. ISBN 83-235-0056-8.

KORPANTY Józef (red.). Słownik łacińsko-polski. A-H. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. ISBN 83-7195-221-X.

NIKISCH Jan Andrzej. Jakiego konsorcjum potrzebujemy i jakie mamy? Z doświadczeń Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2002, nr 7. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/nikisch.php. Stan z dnia 30.04.2010.

PIOTROWICZ Grażyna. Konsorcja bibliotek uczelnianych – wczoraj, dziś, jutro. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2002, nr 7. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/36/piotrowicz.php. Stan z dnia 30.04.2010.

PRZYBYSZ Janina. Możliwości współpracy. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2003, nr 5. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/45/przybysz.php. Stan z dnia 30.04.2010.

Słownik ekonomiczny [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://biznes.pwn.pl/szukaj.html?search=konsorcjum. Stan z dnia 28.04.2010.

STALMACH Lucjan, URYGA Anna. Wymiary międzynarodowej współpracy bibliotek czyli kwadratura koła. In Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników: XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Białystok – Białowieża, 07-09.09.2005: materiały konferencyjne. Białystok: Akademia Medyczna, 2005, s. 39-54. ISBN 83-89934-05-1.

STECKI Leopold. Konsorcjum. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom organizatora”, 1997. ISBN 83-86850-26-4.

STĘPNIAK Jolanta. Konsorcja a polityka gromadzenia czasopism w bibliotekach. In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy: materiały konferencyjne [Dokument elektroniczny]. 2002. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/pw/referaty.JStepniak.pdf. Stan z dnia 30.04.2010.

SZKUTNIK Zdzisław. Konsorcja biblioteczne – nową formą organizacji gromadzenia wydawnictw ciągłych. In SOKOŁOWSKA-GOGUT Anna (oprac. red.). Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Materiały z konferencji (Kraków, 28-30 września 1998). Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 245-258. ISBN 83-910428-0-4.

ŚLASKA Katarzyna. Biblioteka Europejska = The European Library = TEL – wspólna przyszłość? Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokumentelektroniczny]. 2007, nr 5. Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?slaska. Stan z dnia 30.04.2010.

ŚLIWIŃSKA Maria. Współpraca bibliotek: więcej korzyści dla „własnych” czy „obcych” użytkowników? In Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy: materiały konferencyjne [Dokument elektroniczny]. 2002. Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/pw/referaty/MSliwinska.pdf. Stan z dnia 30.04.2010.

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/32/32.pdf. Stan z dnia 29.04.2010.

UTRATA Irmina. Wybrane zagadnienia międzynarodowej współpracy bibliotek. In Międzynarodowa współpraca bibliotek w dobie zmieniających się potrzeb użytkowników: XXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych, Białystok –Białowieża, 07-09.09.2005: materiały konferencyjne. Białystok: Akademia Medyczna, 2005, s. 25-38. ISBN 83-89934-05-1.

Opublikowane

2010-07-20

Jak cytować

Curyło, M. (2010). Konsorcja biblioteczne. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 9–20. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1750

Numer

Dział

Badania i wizje