Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników

Autor

  • Stefan Kubów Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP we Wrocławiu

Słowa kluczowe:

zarządzanie biblioteką, dyrektor biblioteki, menedżer biblioteki, rozwój zawodowy

Abstrakt

W artykule przedstawiono funkcje i obowiązki menedżera biblioteki, szczególnie te, które mają wpływ na rozwój zawodowy personelu. Autor kreśli profil menedżera, który poprzez różnorodne narzędzia buduje postawę i pomaga podnosić kwalifikacje. Artykuł wykazuje, iż menedżer biblioteki, by dobrze pełnić swoją rolę, powinien posiadać kompetencje zarówno zawodowe jak i zarządcze na wszystkich szczeblach zarządzania biblioteką.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BECKER Gary Stanley. Human capital: a theoretical and empirical analysis with special reference to education. New York: National Bureau of Economic Research, 1975. ISBN 0870145134.

DOMAŃSKI Stanisław Ryszard. Kapitał ludzki: stan i perspektywy. In Kapitał ludzki: stan i perspektywy. Raport nr 27. Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, 1998, s. 65-106.

JĘDRZEJCZAK Jacek. Oceny okresowe: zarządzanie przez ocenianie. Gdańsk: IPK, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000. ISBN 83-71873-83-2.

KOŻUCH Barbara. Zarządzanie kapitałem ludzkim a sukces rynkowy firmy. In KOŻUCH Barbara (red.). Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2000, s. 55-63.

KWAŚNICA Robert. Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczyciela w rozwoju. Wrocław: Wrocławska Oficyna Nauczycielska Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, 1994. ISBN 83-86278-24-2.

MAKOWSKI Kazimierz. Kapitał ludzki w skali mikroekonomicznej. In MAKOWSKI Kazimierz (red.). Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza, 2002, s. 177-206. ISBN 83-7225-195-9.

MAKOWSKI Kazimierz. Społeczny koszt pracy żywej w gospodarce socjalistycznej. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988.

RYBAK Mirosława. Kierowanie karierą. In MAKOWSKI Kazimierz (red.). Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza, 2002, s. 323-344. ISBN 83-7225-195-9.

RYBAK Mirosława. Rola kształcenia i doskonalenia pracowników w rozwoju potencjału pracy. In MAKOWSKI Kazimierz (red.). Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza, 2002, s. 363-392. ISBN 83- 7225-195-9.

SMYK Ewa. Znaczenie oceniania w kształtowaniu rozwoju pracowników. In MAKOWSKI Kazimierz (red.). Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza, 2002, s. 345-362. ISBN 83-7225-195-9.

URBAŃSKI Janusz. Rozwój i edukacja pracownika. In URBAŃSKI Janusz (red.) Rozwój i szkolenie w firmach: teoria i rzeczywistość. Płock: Wydawnictwo Naukowe Novum, 2004, s. 13-31. ISBN 83-89416-42-5.

Opublikowane

2010-07-20

Jak cytować

Kubów, S. (2010). Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 35–42. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1753

Numer

Dział

Badania i wizje