Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce – międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy

  • Ewa Amghar Biblioteka Jagiellońska
Słowa kluczowe: Biblioteki Austriackie, współpraca biblioteczna

Abstrakt

W artykule przedstawiono cele funkcjonowania Bibliotek Austriackich, zasady funkcjonowania oraz zakres usług, jakie oferują. Opisana została współpraca między Bibliotekami Austriackimi, która obejmuje przekazywanie przez Austrię publikacji, wspieranie inicjatyw ośrodków lokalnych dotyczących prezentacji austriackiej sztuki, kultury, myśli i tradycji, a także nauczanie języka niemieckiego i organizowanie egzaminów Östereichisches Sprachdiplom Deutsch. Artykuł podaje również rozwiązania dla usprawnienia współpracy między Bibliotekami Austriackimi.

Bibliografia

AUGUSTYNOWSKA Irena. Czytelnie niemieckie – Deutsche Lesesäle. Bibliotekarz. 2002, nr 4, s. 18-21. ISSN 0208-4333.

BROLIK Tomáš. Těžká cesta ven. Respekt. 2008, nr 47, s. 46-47. ISSN 0862-6545.

DOLLINGER Christine. Einleitung. In Chancen kultureller Netzwerke II. WissensundKulturtransfer im Netzwerk der Österreich- Bibliotheken im Ausland [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.oesterreich-bibliotheken.at/media44/2008/1108_oebib_workshop.pdf. Stan z dnia 13.04.2010.

FLORKÓW Anna. Österreich Bibliotheken in Polen als kultureller Beitrag Österreichs zur Entwicklung österreichisch-polnischer Beziehungen [Praca magisterska]. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny, 1997.

KOPRIVA Roman. Österreich-Bibliotheken und der „Geheime Marshsllplan”. Landeszeitung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien. 13.01.2009, nr 2, s. 5.

LEMBICZ Ewa. Biblioteka i Czytelnia Austriacka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biblioteka. 2000, nr 4, s. 64-76, ISSN 1506-3615.

Österreich- Bibliotheken im Ausland. Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Web-Portal. www.oesterreich-bibliotheken.at [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://195.20.232.142/bibliotheksgruendungen.php. Stan z dnia 13.04.2010.

Österreich- Bibliotheken im Ausland. Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten. Web-Portal. www.oesterreich-bibliotheken.at [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://195.20.232.142/verzeichnis.php. Stan z dnia 13.04.2010.

Program sympozjum zorganizowanego przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu i Bibliotekę Austriacką [ Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://austria.org.pl/deutsch/architektur.htm. Stan z dnia 13.04.2010.

Program konferencji zorganizowanej przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie i Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu przy współudziale Biblioteki Austriackiej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://austria.org.pl/deutsch/oforum/konst_program.htm. Stan z dnia 13.04.2010.

ROCHEL-LAURICH Claudia. Eröffnungsansprache. In Chancen kultureller Netzwerke III. KULTUR://ÜBERSETZUNG Workshop 2007 der Österreich-Bibliotheken im Ausland. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.oesterreichbibliotheken.at/media44/2008/0908_oebib_kulturellenetzwerkeIII.pdf. Stan z dnia 20.04.2010.

ROCHEL-LAURICH Claudia. Geleitwort. In Chancen kultureller Netzwerke [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.oesterreich-bibliotheken.at/media44/2008/1108_oebib_workshop.pdf. Stan z dnia 15.03.2010.

ROCHEL-LAURICH Claudia. Kulturtransfer ins Ausland. Die Österreich-Bibliotheken. Büchereiperspektiven [Dokument elektroniczny]. 2007, nr 4, s. 12-13. Tryb dostępu: http://195.20.232.142/material/kulturtransfer_crl.pdf. Stan z dnia 13.01.2010.

RODZIELSKA Ewa. Czytelnia Niemiecka Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka. 2000, nr 4, s. 77-85. ISSN 1506-3615.

SLAWINSKI Ilona. Begrüßung anläßlich der Eröffnung des 25. Seminars für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Österreich-Bibliotheken. In 25. Klosterneuburger Seminar. Eröffnungsrede von Dr. Ilona Slawinski [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://195.20.232.142/media44/Eroeffnungsrede.pdf. Stan z dnia 13.04.2010.

STASIEWICZ-JAKUBIK Anna. O bibliotekach brytyjskich w Polsce. Perspektywy Biblioteki Brytyjskiej w Gdańsku. Bibliotekarz. 2009, nr 4, s. 17-20. ISSN 0208-4333.

STREBL Magda. Österreich- Bibliotheken. Eine der kulturpolitischen initiativen Österreichs im neuen Europa. In Bücher, Menschen und Kulturen. Festschrift für Hans-Peter Geh zum 65.Geburtstag. Hrsg. von Birgit Schneider, Felix Heinzer und Vera Trost. München: Saur, 1999, s. 381-389. ISBN 3-598-11399-4.

SZTARK Barbara. Czytelnie Niemieckie w krajach Europy Środkowej, Południowej i Wspólnoty Niepodległych Państw. Bibliotekarz Zachodniopomorski. 1996, nr 4, s. 27-32. ISSN 0406-1578.

SZTARK Barbara. Czytelnie Niemieckie w Polsce. Bibliotekarz Zachodniopomorski. 1995, nr 1-2, s. 45-48. ISSN 0406-1578.

WINKLER-KOMAR Brigitte. Österreich-Bibliotheken – Rückblick, Bilanz, Ausblick [Dokument elektroniczny]. 2007, nr 21. Tryb dostępu: http://195.20.232.142/img/Schwerpunktnewsletter_Oesterreich_Bibliotheken.pdf. Stan z dnia 13.04.2010.

WIŚNIEWSKA Aleksandra. Dni Kultury Austriackiej. W Czytelni Austriackiej. Życie Uniwersyteckie. 1997, nr 1/6, s. 31-32. ISSN 1231-8825.

WIŚNIEWSKA Aleksandra. Epoka fin de siecle’u czyli Drugie Dni Kultury Austriackiej. Życie Uniwersyteckie. 1998, nr 5, s. 19. ISSN 1231-8825.

WIŚNIEWSKA Aleksandra. Z cyklu: W Czytelni Austriackiej. Życie Uniwersyteckie. 1998, nr 2, s. 26. ISSN 1231-8825.

WÓJCIK Monika. Biblioteka Austriacka i Niemiecka w Opolu. Prace Germanistyczne. 1999, nr 1, s. 211-217. ISSN 1509-2178.

WÓJCIK-BEDNARZ Monika. 15 lat Biblioteki Austriackiej w Opolu – bilans działalności i spojrzenie w przyszłość. Bibliotekarz. 2009, nr 7/8, s. 16-20. ISSN 0208-4333.

WÓJCIK-BEDNARZ Monika. Die Österreich-Bibliothek in Opeln. Polen: 15 Jahre Tätigkeit und Ausblick in die Zukunft. In BUCH – KULTUR –KOOPERATION [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: www.oesterreichbibliotheken.at/media44/Oppeln%20Artikel.pdf. Stan z dnia 15.01.2010.

WÓJCIK-BEDNARZ Monika. Działalność Biblioteki Austriackiej w Opolu w latach 1993- 2000. Pomagamy Sobie w Pracy. 2001, nr 1/2, s. 43-48. ISSN 1427-8936.

Zentrum für Ost- und Südosteuropa informiert über seine Arbeit [ Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://niederoesterreich.gv.at/Press/Presse/PressearchivSuche/89849_zentrum.wai.html. Stan z dnia 13.04.2010.

Opublikowane
2010-07-20
Jak cytować
Amghar, E. (2010). Sieć Bibliotek Austriackich w Europie i w Polsce – międzynarodowa współpraca kulturalna bibliotekarzy. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 85-98. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1757
Dział
Biblioteki i bibliotekarze za granicą