Staż w Unii Europejskiej szansą na poznanie struktur organizacyjnych bibliotek

Autor

  • Magdalena Seta Biblioteka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Słowa kluczowe:

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu, Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Pradze, Biblioteka Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kopenhaskiego, Erasmus

Abstrakt

W artykule przedstawiono i porównano struktury organizacyjne i funkcjonowanie w ramach uczelni bibliotek o profilu przyrodniczym, poznanych przez autorkę dzięki programowi Erasmus, realizowanemu w ramach większego projektu Unii Europejskiej zwanego Life Long Learning (LLP). Opisane zostały biblioteki: Uniwersytetu Przyrodniczego w Wiedniu i w Pradze oraz Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kopenhaskiego.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

DZIADKIEWICZ Wanda. Struktury organizacyjne bibliotek akademickich – odbiciem zmian. In Badania porównawcze polskich bibliotek naukowych. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 141-155. ISBN 83-910428-6-3.

Program „Uczenie się przez całe życie”. In LLP [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.llp.org.pl/. Stan z dnia 08.04.2010.

SOKOŁOWSKA-GOGUT Anna. Zarządzanie zmianami w bibliotece akademickiej. In Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 221-229. ISBN 83-910428-0-4.

TETELA Grażyna. Uniwersyteckie sieci biblioteczne. Przegląd Biblioteczny. 1995, z. 1, s. 55-61. ISSN 0033-202X.

Opublikowane

2010-07-20

Jak cytować

Seta, M. (2010). Staż w Unii Europejskiej szansą na poznanie struktur organizacyjnych bibliotek. Zarządzanie Biblioteką, (1(2), 127–133. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1761

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą