Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach)

Autor

  • Monika Olczak-Kardas Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słowa kluczowe:

czasopisma fachowe, czasopisma dla bibliotekarzy

Abstrakt

Artykuł przedstawia wstępne ustalenia dotyczące współczesnych polskich czasopism fachowych wydawanych przez biblioteki. W prezentowanym materiale skupiono się jedynie na ofercie bibliotek pedagogicznych i omówiono przykładowe dwa tytuły: Dialogi Biblioteczne (wydawane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. J. Lompy w Katowicach) oraz Edu-wsparcie (publikowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie). Jest to rekonesans badawczy, mający na celu ukazanie różnorodności występującej na rynku czasopism bibliotekarskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena. Czasopisma bibliotekarskie w nowej kulturze. Bibliotekarz. 2008, nr 5, s. 5–10. ISSN 0208-4333.

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena. Przyszłość bibliotekarskich czasopism fachowych i naukowych w dobie ery cyfrowej. In SADOWSKA Jadwiga (red.). Przyszłość bibliotek w Polsce: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 12–13.10.2007 r. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008, s. 170–180. ISBN 978-83-89316-91-2.

Deklaracja. In Biblioteka Publiczna [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://bibliotekapubliczna.com/#deklaracja. Stan z dnia 30.04.2018.

DZIKI Sylwester. Czasopisma fachowe. In MAŚLANKA Julian (red.). Encyklopedia wiedzy o prasie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

GÓRA Barbara. Regionalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce (1953-1985). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996. ISBN 83-86841-29-X.

GÓRA Barbara. Regionalne i sublokalne czasopisma bibliotekarskie wydawane w Polsce w latach 1989–1994. Przegląd Biblioteczny. 1997, z. 4, s. 363–374. ISSN 0033-202X.

Informacje dla autorów. Dialogi Biblioteczne [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 1, s. 4. Tryb dostępu: http://katowice.pbw.katowice.pl/dialogi/dialogi_07.pdf. Stan z dnia 12.03.2018.

LEWANDOWSKA Bożena. Jubileusz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. Edu-wsparcie [Dokument elektroniczny]. 2014, nr 1, s. 2. Tryb dostępu: http://www.bpciechanow.edu.pl/index.php/edu. Stan z dnia 03.04.2018.

MARCOL Anna. „Dialogi Biblioteczne” – półrocznik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny] 2010, nr 5. Tryb dostępu: http://ebib.info/2010/114/a.php?marcol. Stan z dnia 20.11.2018.

MARCOL Anna. Czasopisma bibliotek pedagogicznych na przykładzie „Dialogów Bibliotecznych”. Warsztaty Bibliotekarskie [Dokument elektroniczny] 2010, nr 1–2. Tryb dostępu: http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2010/1-2/100102.htm. Stan z dnia 20.11.2018.

MARCOL Anna. Przegląd czasopism internetowych wydawanych przez polskie biblioteki. Poradnik Bibliotekarza. 2008, nr 4, s. 3–5. ISSN 0032-4752.

MICHALSKI Wojciech. „Dostrzegacz Biblioteczny”. Kwartalnik informacyjny Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 6, s. 20–22. ISSN 0032-4752.

NIECHCAJ-NOWICKA Elżbieta. Setny numer „Książki i Czytelnika” czasopisma dla bibliotekarzy Dolnego Śląska. Książka i Czytelnik. 2014, nr 3, s. 9–11. ISSN 0208-8339.

Od Redakcji. Dialogi Biblioteczne. 2010, nr 2, s. 4. ISSN 1899-2064.

Od Redakcji. Dialogi Biblioteczne. 2014, nr 2, s. 4. ISSN 1899-2064.

Od Redakcji. Edu-wsparcie [Dokument elektroniczny]. 2014, nr 1, s. 1. Tryb dostępu: http://www.bpciechanow.edu.pl/index.php/edu. Stan z dnia 05.03.2018.

Od redakcji. Edu-wsparcie [Dokument elektroniczny]. 2014, nr 2, s. 2. Tryb dostępu: http://www.bpciechanow.edu.pl/index.php/edu. Stan z dnia 28.03.2018.

Od Redakcji. Edu-wsparcie [Dokument elektroniczny]. 2015, nr 4, s. 2. Tryb dostępu: http://www.bpciechanow.edu.pl/index.php/edu. Stan z dnia 28.03.2018.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://pbw.katowice.pl/. Stan z dnia 03.04.2018.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://katowice.pbw.katowice.pl/index.php/oferta/dialogi-biblioteczne. Stan z dnia 06.03.2018.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach. Biuletyn Informacji Publicznej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://bip.pbw.katowice.pl/. Stan z dnia 28.03.2018.

PISAREK Walery (red.). Słownik terminologii medialnej. Kraków: Universitas, 2006. ISBN 83-242-0517-9.

Prasa bibliotekarska. Materiały z konferencji Regionalna prasa bibliotekarska – doświadczenia i perspektywy, Szczecin, 8–9 października 2009 r. Szczecin: Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, 2011. ISBN 978-83-87879-83-9.

Regulamin organizacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://bpciechanow.bip2.maxus.com.pl/public/?id=62062. Stan z dnia 28.03.2018.

ROSZKOWSKA Dagmara. „Warsztaty Bibliotekarskie” poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Poradnik Bibliotekarza. 2004, nr 12, s. 19. ISSN 0032-4752.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Dz.U. 2013, poz. 369.

TROJANOWSKA Maria Wiktoria. Wierzymy w siłę druku. Kilka słów o kwartalniku „Bibliotekarz Radomski”. Poradnik Bibliotekarza. 2016, nr 5, s. 23–24. ISSN 0032-4752.

Twórcy. In Biblioteka Publiczna [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://bibliotekapubliczna. com/#tworcy. Stan z dnia 30.04.2018.

WOJCIECHOWSKI Jacek. Pomiędzy drukiem a dygitalizacją. In SADOWSKA Jadwiga (red.). Przyszłość bibliotek w Polsce: materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 12–13.10.2007 r. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2008, s. 155–169. ISBN 978-83-89316-91-2.

Wskazówki dla autorów [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://katowice.pbw.katowice.pl/dialogi/wskazowki_dla_autorow.pdf. Stan z dnia 06.03.2018.

Pobrania

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Olczak-Kardas, M. (2018). Funkcje fachowych czasopism dla bibliotekarzy (na wybranych przykładach). Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 83–94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3549

Numer

Dział

Badania i wizje