Polityka otwartości i repozytoria naukowe

Autor

  • Anna Bujko Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

Słowa kluczowe:

repozytoria naukowe, biblioteki cyfrowe, Open Access

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie polityki Open Access, jej definicji i istoty oraz zasad polityki otwartego dostępu stosowanych przez uczelnie, wypływających z tego korzyści dla środowiska naukowego, a także wybranych kwestii prawnych (otwarty dostęp gratis i otwarty dostęp libre). Scharakteryzowano zasoby poszczególnych repozytoriów instytucjonalnych – przedstawiono ich podział, rodzaje, stosowane oprogramowanie oraz kategorie deponentów. Dopełnienie stanowią informacje dotyczące umiejscowienia poszczególnych repozytoriów w rankingach polskich i ogólnoświatowych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Otwarte zasoby edukacyjne [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://open.agh.edu.pl/mod/resource/view.php?id=980. Stan z dnia 12.04.2017.

Dlibra: biblioteki, repozytoria i archiwa cyfrowe [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://dingo.psnc.pl/dlibra/. Stan z dnia 10.04.2017.

Horizon 2020 w skrócie. Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_PL_KI0213413PLN.pdf. Stan z dnia 02.12.2017.

Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2015_10/9f62cc350837b942e51ae23dd1f23df8.pdf Stan z dnia 10.04.2017.

NIEZGÓDKA Marek (red.). Wdrożenie i promocja otwartego dostępu do treści naukowych i edukacyjnych. Praktyki światowe i specyfika polska. Przewidywane koszty, narzędzia, zalety i wady [Dokument elektroniczny]. Warszawa, 2011. Tryb dostępu: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/1545/20120208_EKSPERTYZA__OA__ICM.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Stan z dnia 07.04.2017.

OpenDoar [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.opendoar.org/find.php. Stan z dnia 10.04.2017.

Poznaj licencje Creative Commons [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/. Stan z dnia 04.01.2017.

Ranking Web of Repositories [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://repositories.webometrics.info/en/About_Us. Stan z dnia 04.04.2017.

RYCHLIK Małgorzata, KARWASIŃSKA Emilia. Polowanie na zasób – czyli strategia pozyskiwania Dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository) [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/1479/1/Polowanie%20na%20zasob.pdf. Stan z dnia 11.04.2017.

RYCHLIK Małgorzata. Koncepcja rozwoju repozytorium naukowego w oparciu o doświadczenia redakcji repozytorium AMUR [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/12963/6/Rychlik_Koncepcja_rozwoju_repozytorium.pdf . Stan z dnia 06.04.2017.

SIEWICZ Krzysztof. Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne [Dokument elektroniczny]. Warszawa, 2012. Tryb dostępu: https://repin.pjwstk.edu.pl/files/Otwarty_dostep_do_publikacji_naukowych.pdf. Stan z dnia 10.04.2017.

SZPROT Jakub (red.). Otwarty dostęp w instytucjach naukowych [Dokument elektroniczny]. Warszawa, 2015. Tryb dostępu: http://biblioteka.pollub.pl/sites/default/files/17_Otwarty%20dost%C4%99p%20w%20instytucjach%20naukowych.pdf. Stan z dnia 10.04.2017.

Pobrania

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Bujko, A. (2018). Polityka otwartości i repozytoria naukowe. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 95–106. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3550

Numer

Dział

Badania i wizje