Biblioteki uniwersyteckie departamentów i regionów zamorskich Francji

Autor

  • Maria Stachnik Biblioteka Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Słowa kluczowe:

Francja, departamenty i regiony zamorskie, geopolityka, wielokulturowość, uniwersytety, biblioteki uniwersyteckie

Abstrakt

Biblioteki uniwersyteckie departamentów i regionów zamorskich to takie same placówki, jak te we Francji kontynentalnej. Podlegają temu samemu systemowi organizacji, zarządzania i z założenia podobnie funkcjonują. A jednak by je opisać, należy uwzględnić i wyjaśnić różnice wynikające z uwarunkowań geopolitycznych, ekonomicznych oraz przede wszystkim narodowościowych związanych z wielokulturowością terytoriów, na których działają. Biorąc pod uwagę te problemy, przedstawiono, w jaki sposób Francja realizuje, we współpracy z Unią Europejską, politykę spójności w odniesieniu do edukacji i kultury tamtejszych uniwersytetów i ich bibliotek.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.enssib.fr/le-dictionnaire/agence-bibliographique-de-lenseignement-superieur-abes. Stan z dnia 23.05.2018.

BARRAT Jacques, MOISEI Claudia. Géopolitique de la Francophonie. Paris: La documentation française [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1019745. Stan z dnia 05.11.2018.

BERTRAND Anne-Marie. La formation des bibliothécaires. Bulletin des Bibliothèques de France [Dokument elektoniczny]. 2007, nr 5. Tryb dostępu: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2007-05-0005-001. Stan z dnia 23.05.2018.

Centre Universitaire de formation et de rechechre de Mayotte. In Wiképedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_universitaire_de_formation_et_de_recherche_de_Mayotte. Stan z dnia 14.05.2018.

CIANCIARA Agnieszka K. Francuskie departamenty zamorskie i terytoria zależne a Unia Europejska. In ŻELICHOWSKI Ryszard (red.). Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011. s. 19–26. ISBN 978-83-60580-80-6.

CIESIELSKA-BORKOWSKA Stefania et al. (oprac.). Wielki słownik francusko-polski. T. 1. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980. ISBN 83-214-0065-5.

DOBROCKI Sławomir, BRZEGOWY Paweł. Regionalne zróżnicowanie kształcenia we Francji w aspekcie rozwoju przedsiębiorczości departamentów zamorskich. Przedsiębiorczość – Edukacja [Dokument elektroniczny]. 2012, nr 8, s. 229–255. Tryb dostępu: file:///C:/Users/Komputer/Downloads/124-319-1-PB%20(1).pdf. Stan z dnia 11.05.2018.

DUMONT Gérard-François. La population de la France. Paris: Elipses, 2000. ISBN 2-7298-0306-8.

EDOM Mayotte. In Rapport Annuel 2016 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.iedom.fr/IMG/pdf/ra2016_mayotte.pdf. Stan z dnia 21.05.2018.

Elementarz Gujany Francuskiej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: file:///C:/Users/Komputer/Downloads/elementarz-gujany-francuskiej.pdf. Stan z dnia 11.05.2018.

Inspection Générale des Bibliothèques. Rapport d’activité 2010 –Enssib. 2010 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/49382-rapport-d-activite-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-2010.pdf. Stan z dnia 15.05.2018.

MULLER Catherine. Service Commun de la Documentation et Université. Bulletin des Bibliothèques de France [Dokument elektroniczny]. 2002, nr 2. Tryb dostępu: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2002-02-0120-011. Stan z dnia 23.05.2018.

PACHOCKA Marta. Francuskie posiadłości zamorskie. In Portal Spraw Zagranicznych [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.psz.pl/168-archiwum/marta-pachocka-francuskie-posiadlosci-zamorskie. Stan z dnia 11.05.2018.

Projet d’Établissement du Centre Universitaire de Formantion et de Recherche Mayotte Période 2017‐2021 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: file:///C:/Users/Komputer/Downloads/Projet%20d’%C3%A-9tablissement%20du%20CUFR%202017-2021%20(version%20du%2008.11.2017)%20(2).pdf. Stan z dnia 24.05.2018.

Rapport d’évaluation de l’université de la Réunion AERES [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: file:///C:/Users/Komputer/Downloads/AeresS1_U%20Reunion%20(4).pdf. Stan z dnia 14.05.2018.

SOBCZYŃSKI Marek. Przemiany ustrojowe posiadłości francuskich, brytyjskich i holenderskich w ich drodze do integracji z Unią Europejską. In ŻELICHOWSKI Ryszard (red.). Terytoria zamorskie Wielkiej Brytanii, Francji i Niderlandów oraz niektóre europejskie terytoria specjalne a Unia Europejska. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2011. s. 19–26. ISBN 978-83-60580-80-6.

Université des Antilles. Bibliothèque Universitaire. In Rapport d’activité 2015 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://buag.univ-ag.fr/sites/buag.univ-ag.fr/files/pilotage/Rapport%20SCD%202015%20V5-2.pdf. Stan z dnia 14.05.2018.

VANDEWALLE Jean-Jacques. Signalement, numérisation et valorization. Bulletin des Bibliothèques de France [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 2, s. 91–93. Tryb dostępu: http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-02-0091-004. Stan z dnia 12.05.2018.

Pobrania

Opublikowane

2018-07-16

Jak cytować

Stachnik, M. (2018). Biblioteki uniwersyteckie departamentów i regionów zamorskich Francji. Zarządzanie Biblioteką, (1(10), 151–165. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3554

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą