Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama

Autor

  • Przemysław Krysiński Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

media społecznościowe, Facebook, Instagram, kreowanie wizerunku, instytucje GLAM

Abstrakt

Wykorzystywanie mediów społecznościowych w zarządzaniu wizerunkiem instytucji jest zjawiskiem coraz bardziej popularnym. Pracownicy galerii, bibliotek, archiwów czy muzeów coraz częściej dostrzegają potrzebę polepszenia i wzmocnienia kontaktu z użytkownikiem. Social media są doskonałym narzędziem wsparcia w działalności informacyjnej i promocyjnej. Pomagają nawiązać relacje zwłaszcza z młodszym odbiorcą, dla którego korzystanie z nowych technologii nie stanowi najmniejszego problemu. Odpowiednio zarządzane mogą przyczynić się do zwiększenia zainteresowania ofertą oraz zachęcić do częstszych odwiedzin. Niestety, mogą również zaszkodzić. Niewłaściwie wykorzystywane, prowadzone bez przemyślanej strategii i koncepcji przez osobę niewykwalifikowaną w tym zakresie mogą zniechęcić odbiorcę, narazić instytucję na straty, a w ostateczności wywołać kryzys wizerunkowy. Artykuł ma na celu przedstawienie najczęściej popełnianych błędów w wykorzystywaniu mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem, wskazanie dobrych i złych praktyk oraz zwrócenie uwagi na najczęstsze problemy, z jakimi mają do czynienia osoby odpowiedzialne za prowadzenie stron instytucji na Facebooku i Instagramie.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/Archiwum-Akt-Dawnych-Diecezji-Toruńskiej-837344253028879. Stan z dnia 24.04.2019.

Archiwum Państwowe w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/archiwumtorun. Stan z dnia 24.04.2019.

Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/Archiwum.UMK. Stan z dnia 24.04.2019.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/bp.torun. Stan z dnia 24.04.2019.

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/bu.torun. Stan z dnia 24.04.2019.

BOYD Danah M., ELLISON Nicole B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication [Dokument elektroniczny]. 2007, nr 1, s. 210–230. Tryb dostępu: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. Stan z dnia 24.04.2019.

Centrum Dialogu – Biblioteka Diecezjalna w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/Centrum.Dialogu.Torun. Stan z dnia 24.04.2019.

CSW Toruń [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/csw.torun. Stan z dnia 24.04.2019.

CSW Znaki Czasu w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/cswtorun/?hl=pl. Stan z dnia 24.04.2019.

CZARNOTA Patrycja. Wykorzystanie portalu społecznościowego Instagram w działaniach promocyjnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie [Dokument elektroniczny]. 2017, nr 25, t. 1, s. 130–139. Tryb dostępu: http://wz.pcz.pl/znwz/files/Wykorzystanie-portalu-spo-eczno-ciowego-Instagram-w-dzia-aniach-promocyjnych-przedsi-biorstw-.pdf. Stan z dnia 24.04.2019.

Digital in 2019 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://wearesocial.com/global-digital-report-2019. Stan z dnia 24.04.2019.

Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/fundacjageneralzawackiej. Stan z dnia 24.04.2019.

Galeria Dworzec Zachodni [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/galeriadworzeczachodni. Stan z dnia 24.04.2019.

Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/galeriaforumwydzialusztukpieknych.umk. Stan z dnia 24.04.2019.

Galeria Rusz [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/GaleriaRusz. Stan z dnia 24.04.2019.

Galeria Rusz [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/galeria.rusz. Stan z dnia 24.04.2019.

Galeria Sztuki Wozownia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/galeriawozownia. Stan z dnia 24.04.2019.

GARWOL Katarzyna. Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju. Dydaktyka Informatyki [Dokument elektroniczny]. 2017, nr 12, s. 51–56. Tryb dostępu: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-734a6815-308a-45c8-8926-d29b64bd08ee/c/DOI_06.pdf. Stan z dnia 24.04.2019.

GRĘBOSZ Magdalena, SIUDA Dagna, SZYMAŃSKI Grzegorz. Social Media Marketing. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016. ISBN 978-83-7283-783-7.

Gwiezdne Muzeum [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/gwiezdne_muzeum_torun. Stan z dnia 24.04.2019.

Gwiezdne Muzeum Toruń [Dokument elektroniczny]. 2019. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/gwiezdnemuzeum. Stan z dnia 24.04.2019.

KAPLAN Andreas M., HAENLEIN Michael. Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons [Dokument elektroniczny]. 2010, nr 53, s. 59–68. Tryb dostępu: http://michaelhaenlein.eu/Publications/Kaplan,%20Andreas%20%20Users%20of%20the%20world,20unite.pdf. Stan z dnia 24.04.2019.

KAZNOWSKI Dominik. Social media – społeczny wymiar Internetu. In: KRÓLWESKI Jarosław, SALA Paweł (red.). E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 81–103. ISBN 978-83-01-18344-8.

Książnica Kopernikańska [Dokument elektroniczny]. 2019. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/ksiaznica_kopernikanska. Stan z dnia 24.04.2019.

Książnica Kopernikańska w Toruniu [Dokument elektroniczny]. 2019. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/KsiaznicaKopernikanska. Stan z dnia 24.04.2019.

LAROCHE Michel, HABIBI Mohammad, RICHARD Marie-Odile. To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social media? International Journal of Information Management [Dokument elektroniczny]. 2013, nr 1, s. 76–82. Tryb dostępu: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401212000916?via%3Dihub. Stan z dnia 24.04.2019.

Mała Galeria Fotografii Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/galeriazpaf. Stan z dnia 24.04.2019.

MIOTK Anna. Instagram i jego polscy użytkownicy. Polskie Badania Internetu [Dokument elektroniczny]. 2018. Tryb dostępu: http://pbi.org.pl/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Instagram.pdf. Stan z dnia 24.04.2019.

Museum Printing in Grebocin [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/muzeumgrebocin. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Artylerii w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/Muzeum-Artylerii-w-Toruniu-1594535840827484. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Czekolady [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: Toruń https://www.instagram.com/muzeumczekoladytorun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Czekolady Toruń [Dokument elektroniczny]. 2019. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/muzeumczekoladytorun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Diecezjalne [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/muzeumdiecezjalnetorun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Diecezjalne w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/etnomuzeum.torun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/etnomuzeum. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/MuzeumTwierdzyTorun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Okręgowe w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/MuzeumOkregoweWToruniu. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Okręgowe w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/muzeum_torun_okregowe. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Piernika [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/muzeumpiernika. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/Printing.Museum.Grebocin. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Sportu Żużlowego Speedway Nostalgia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/speedwaynostalgiatorun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/muzeum.uniwersyteckie.torun. Stan z dnia 24.04.2019.

Muzeum Zabawek i Bajek [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/muzeumzabawekibajek. Stan z dnia 24.04.2019.

Polscy użytkownicy social media na koniec 2018: Messenger i Instagram rosły szybciej niż Facebook [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://napoleoncat.com/pl/blog/polscy-uzytkownicy-social-media-na-koniec-2018-messenger-i-instagram-rosna-szybciej-niz-facebook. Stan z dnia 24.04.2019.

Regulamin. In: Facebook [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/legal/terms/update. Stan z dnia 24.04.2019.

RHEINGOLD Howard. The virtual community. Homesteading on the electronic frontier. Reading: AddisonWesley Publishing Company, 1993. ISBN 0-201-60870-7.

Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. Dz. U. 2009 Nr 201, poz. 1540 wraz z późniejszymi zmianami.

Wozownia Art. Gallery [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.instagram.com/galeria_wozownia. Stan z dnia 24.04.2019.

ZALEWSKA-BOCHENKO Agnieszka. Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego. Studia Informatica Pomerania [Dokument elektroniczny]. 2016, nr 2, s. 87–97. Tryb dostępu: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/40-2016/si-40-87.pdf. Stan z dnia 24.04.2019.

Żywe Muzeum Piernika [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.facebook.com/MuzeumPiernika. Stan z dnia 24.04.2019.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Krysiński, P. (2019). Niewłaściwe wykorzystywanie mediów społecznościowych jako narzędzi zarządzania wizerunkiem instytucji sektora GLAM. Casus Facebooka i Instagrama. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 9–27. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4685

Numer

Dział

Badania i wizje