Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej

Autor

  • Jolanta Sobielga Biblioteka GłównaPolitechniki Świętokrzyskiej

Słowa kluczowe:

badania użytkowników biblioteki, wskaźnik satysfakcji, wiarygodność oceny usług

Abstrakt

W artykule zwrócono uwagę na ocenę przydatności wskaźnika satysfakcji do mierzenia jakości usług oferowanych przez bibliotekę akademicką. Wskazano na czynniki wpływające na wiarygodność oceny usług mierzonych wskaźnikiem satysfakcji. Badania przeprowadzono na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Analiza Funkcjonowania Bibliotek [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://afb.sbp.pl/strona-glowna. Stan z dnia 18.04.2019.

BIELECKA Krystyna. Metody określania elementów wiodących w strukturze. Przegląd Geograficzny. 1971, t. XLIII, z. 1–2. ISSN 0033-2143.

GŁOWACKA Ewa. Kultura oceny w bibliotekach. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015. ISBN 978-83-231-3501-2.

SOBIELGA Jolanta. Czynniki kształtujące opinie studentów o bibliotece. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. 2000, nr 12. Tryb dostępu: http://ebib. pl/2000/12/sobielga.php. Stan z dnia 18.04.2019.

SOBIELGA Jolanta. Psychologiczne uwarunkowania zachowań informacyjnych. Zagadnienia Informacji Naukowej. 1999, nr 2 , s. 96–102. ISSN 0324-8194.

SOBIELGA Jolanta. Wpływ motywacji na preferencje oraz dostrzegane ograniczenia w procesie pozyskiwania informacji przez studentów. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2000, nr 2, s. 29–31. ISSN 1230-5529.

WOJCIECHOWSKA Maja, KAMIŃSKA Joanna, ŻOŁĘDOWSKA-KRÓL Beata, JASKOWSKA Bożena. Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-17-2.

WOJCIECHOWSKA Maja. Sondażowe badania opinii w działalności bibliotekoznawczej. Zarządzanie Biblioteką. 2010, nr 1, s. 137–140. ISSN 2081-1004.

WOJCIECHOWSKA Maja. Standaryzowane pomiary w badaniach marketingowych bibliotek. In: WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Standardy biblioteczne: praktyka, teoria, projekty. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum, 2010, s. 75–82. ISBN 978-83-61079-08-8.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Sobielga, J. (2019). Czynniki kształtujące zachowania informacyjne oraz ich wpływ na ocenę usług bibliotecznych. Badania Biblioteki Głównej Politechniki Świętokrzyskiej. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 35–41. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4687

Numer

Dział

Badania i wizje