„Zakup Decyzją Czytelnika” – nowy model gromadzenia zbiorów elektronicznych

Autor

  • Barbara Chmielewska Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Słowa kluczowe:

gromadzenie zbiorów, e-książki, Zakup Decyzją Czytelnika, PDA/DDA

Abstrakt

Artykuł stanowi studium przypadku pierwszego w Polsce wdrożenia modelu zakupu książek elektronicznych DDA lub PDA. Na przykładzie biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiono etapy przygotowań, wdrożenie oraz promocję tego rozwiązania w środowisku biblioteki, a także inne czynności związane z wdrożeniem.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BREITBACH William, LAMBERT Joy E. Patron-Driven 3Ebook Acquisition. Computers in Libraries. 2011, nr 31, s. 16–20. ISSN 1041-7915.

CHMIELEWSKA Barbara. Zagraniczne książki elektroniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie – dostępne modele sprzedaży i doświadczenia pracowników biblioteki. Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia [Dokument elektroniczny]. 2011, nr 10. Tryb dostępu: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/13731/edition/12277/content?ref=des. Stan z dnia 30.05.2019.

KOPYŚ Elżbieta. Zakup Sterowany Popytem (Patron Driven Acquisition) jako model nabywania przez biblioteki książek elektronicznych na miarę XXI wieku. In: Biblioteka akademicka. Infrastruktura – uczelnia – otoczenie, Gliwice, 24–25 października 2013 r. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014, s. 223–236. ISSN 1899-6515.

NIXON Judith M., FREEMAN Robert, S., WARD, Suzanne M. (red.). Patron-Driven Acquisitions. Current successes and future directions. New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-61870-0.

WOJCIECHOWSKA Maja. Jakość obsługi użytkownika biblioteki jako element koncepcji marketingowej. In: II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010, s. 221–234. ISBN 978-83-7493-511-1.

Zakup Decyzją Czytelnika. In: Wikiedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://pl.wikipedia. org/wiki/Zakup_Decyzj%C4%85_Czytelnika. Stan z dnia 10.10.2019.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Chmielewska, B. (2019). „Zakup Decyzją Czytelnika” – nowy model gromadzenia zbiorów elektronicznych. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 43–49. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4688

Numer

Dział

Badania i wizje