Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym

Autor

Słowa kluczowe:

repozytorium, MOST Wiedzy, zarządzanie informacją

Abstrakt

Platforma MOST Wiedzy, tworzona na Politechnice Gdańskiej, integruje wiele informacji o środowisku naukowym. Użytkownik znajdzie tam: wyniki badań, dane dotyczące projektów, informacje o laboratoriach i aparaturze badawczej oraz wiele innych zasobów ze wszystkich dziedzin nauki. Dodatkowym atutem MOSTU Wiedzy jest możliwość założenia przez naukowców indywidualnych profili – gromadzących informacje o różnych aspektach ich działalności naukowej. Jest tam również miejsce na repozytorium pełnych tekstów publikacji naukowych. Z tych dokumentów każdy użytkownik Internetu może korzystać w zakresie dopuszczonym przez prawo autorskie. W artkule zaprezentowano możliwości tego narzędzia, umożliwiającego skuteczniejsze zarządzanie różnymi kategoriami informacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena. Kalendarium OA w Polsce [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://uwolnijnauke.pl/kalendarium-oa-w-polsce/. Stan z dnia 10.04.2019.

BEDNAREK-MICHALSKA Bożena. Rola bibliotek naukowych we wdrażaniu rozwiązań otwartych Repozytorium Open Access – model dla uczelni. In: GÓRSKI Marek M., MARCINEK Marzena (red.). Otwarte zasoby wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 45–59. ISBN 978-83-7242-635-2.

Directory of Open Access Journals – DOAJ [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://doaj.org/. Stan z dnia 11.04.2019.

eNauczanie [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/. Stan z dnia 10.04.2019.

eUczelnia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://euczelnia.pg.gda.pl/. Stan z dnia 10.04.2019.

GŁOWACKA Ewa, JAROCKI Mariusz, KOWALSKA Małgorzata, KUROWSKA Ewa, PAMUŁA-CIEŚLAK Natalia. Współczesne źródła informacji. In: BABIK Wiesław (red.). Nauka o informacji. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2016, s. 189–214. ISBN 978-83-64203-82-4.

Istota projektu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://pg.edu.pl/most/wiedzy/istota-projektu. Stan z dnia 10.04.2019.

KOKOT Kamila. Mobilność niemobilnego księgozbioru – przypadek Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Librorum. 2018, nr 2, s. 73–85. ISSN 0860-7435.

LUBOMSKI Paweł. MOST Wiedzy jako narzędzie promocji otwartych zasobów nauki. Zeszyty Naukowe wydziału Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. 2017, nr 52, s. 65–68. ISSN 2353-1290.

Moja PG – opis usługi [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://cui.pg.edu.pl/katalog-uslug/moja-pg. Stan z dnia 10.04.2019.

MOST Wiedzy [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://mostwiedzy.pl/pl/. Stan z dnia 10.04.2019.

Open DOAR. Browse by Country and Region: Poland [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced?location_country=pl&software=&type=&order=-recordcount%2F-date. Stan z dnia 12.04.2019.

Poznaj licencje Creative Commons [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/. Stan z dnia 10.04.2019.

Registry of Open Access Repositories. Country matches any of “Poland” [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://v2.sherpa.ac.uk/view/repository_by_country/pl.html. Stan z dnia 12.04.2019.

RYCHLIK Małgorzata, KARWASIŃSKA Emilia. Polowanie na zasób – czyli strategia pozyskiwania dokumentów do repozytorium AMUR (Adam Mickiewicz University Repository). In: GÓRSKI Marek M., MARCINEK Marzena (red.). Otwarte zasoby wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 183–197. ISBN 978-83-7242-635-2.

SHERPA/RoMEO [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php. Stan z dnia 11.04.2019.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 1994, Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami.

WAŁEK Anna. Biblioteka cyfrowa jako typ otwartego repozytorium (na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej). In: GÓRSKI Marek M., MARCINEK Marzena (red.). Otwarte zasoby wiedzy. Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2011, s. 125–137. ISBN 978-83-7242-635-2.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Błasiok, J. . (2019). Platforma MOST Wiedzy jako przykład narzędzia wspierającego zarządzanie informacją w środowisku naukowym. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 51–58. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4689

Numer

Dział

Badania i wizje