Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych

Autor

  • Dorota Ubysz Główna Biblioteka Lekarska
  • Iwona Fryzowska-Chrobot Główna Biblioteka Lekarska
  • Wojciech Giermaziak Główna Biblioteka Lekarska

Słowa kluczowe:

hasła przedmiotowe medyczne (MeSH), Tez-MeSH, tezaurus, System Ujednoliconego Języka Medycznego, Polska Bibliografia Lekarska, Medline

Abstrakt

W artykule omówiono bazę Tez-MeSH, która jest polską wersją amerykańskiego języka informacyjno-wyszukiwawczego (Medical Subject Headings, MeSH) prowadzonego przez Narodową Bibliotekę Medycyny Stanów Zjednoczonych (U.S. National Library of Medicine, NLM). Zawiera terminologię z zakresu medycyny, nauk pokrewnych oraz organizacji ochrony zdrowia. W Polsce baza jest prowadzona od 1978 r. przez Główną Bibliotekę Lekarską (GBL), początkowo udostępniana w formie drukowanej, a później elektronicznej. Od 2006 r. funkcjonuje w wersji on-line i mogą z niej korzystać bezpłatnie wszystkie zainteresowane uczelnie oraz inne instytucje, po wcześniejszym podpisaniu umowy. W GBL baza wykorzystywana jest do sporządzania opisów treściowych piśmiennictwa zakwalifikowanego do Polskiej Bibliografii Lekarskiej (PBL) oraz służy jako narzędzie wyszukiwawcze przy tematycznych zestawieniach literatury. Korzysta z niej również wiele bibliotek przy opracowywaniu zbiorów własnych. Pod koniec każdego roku jest aktualizowana do nowej wersji źródłowej MeSH, tłumaczona oraz implementowana do Polskiej Bibliografii Lekarskiej. W 2011 r. została przyjęta do bazy multitezaurusa prowadzonej przez NLM. Od 2019 r. GBL udostępnia hasła z Tez-MeSH również w formacie wymiennym MARC21 w celu ułatwienia użytkownikom opracowywania zbiorów własnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

DROGOSZ Jacek, TULCZYŃSKI Aleksander. Polska terminologia medyczna. Część 1. Family Medicine & Primary Care Review. 2007, nr 3, s. 929–936. ISSN 1734-3402.

DROGOSZ Jacek, TULCZYŃSKI Aleksander. Polska terminologia medyczna. Część 2. Family Medicine & Primary Care Review. 2007, nr 3, s. 937–942. ISSN 1734-3402.

GIERMAZIAK Wojciech, UBYSZ Dorota. Polska Bibliografia Lekarska – perspektywy rozwoju. In: Bibliograficzne bazy danych: perspektywy i problemy rozwoju. III Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Kraków 26–27 czerwca 2017 r. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/594/730. Stan z dnia 14.03.2019.

KUCHARZ Eugeniusz Józef. Medical terminology: Its size and typology. Wiadomości Lekarskie. 2015, nr 3, s. 417–420. ISSN 0043-5147.

SCHNEIDER Katarzyna, METLERSKI Marcin, ANIKO-WŁODARCZYK Magda, PREUSS Olga, TRYBEK Grzegorz. Korzystanie z literatury naukowej w codziennej praktyce lekarza dentysty. Magazyn Stomatologiczny. 2017, nr 7/8, s. 92–98. ISSN 1230-0888.

UBYSZ Dorota, GIERMAZIAK Wojciech. Polska Bibliografia Lekarska w dobie rozwoju informatyzacji. Funkcjonalność bazy a potrzeby i oczekiwania użytkowników. In: WŁODARCZYK Bartłomiej, WOŹNIAK-KASPEREK Jadwiga (red.). Media początku XXI wieku. Bibliografie specjalne. Rozwój i otwartość. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018, s. 149–162. ISBN 978-83-7545-907-4.

WŁOSTOWSKA Ewa. Polska Bibliografia Lekarska A.D. 2013. In: Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki. II Konferencja Naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17–19 kwietnia 2013 r. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/Mat_konf/article/view/50/151. Stan z dnia 14.03.2019.

WŁOSTOWSKA Ewa, GŁĘBOCKI Jacek. „Polska Bibliografia Lekarska” Głównej Biblioteki Lekarskiej w roku swojego trzydziestolecia. In: Bibliograficzne bazy danych: kierunki rozwoju i możliwości współpracy. Ogólnopolska konferencja naukowa z okazji 10-lecia bazy danych BazTech, Bydgoszcz, 27–29 maja 2009 r. [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://eprints.rclis.org/13485/1/wlostowska_baztech_bydgoszcz.pdf. Stan z dnia 14.03.2019.

WŁOSTOWSKA Ewa, GŁĘBOCKI Jacek, CHROBAK Ewa. Nowoczesne metody samodzielnego przeszukiwania bazy danych „Polska Bibliografia Lekarska” – propozycja konspektu szkolenia użytkowników naukowej informacji medycznej. Forum Bibliotek Medycznych. 2009, nr 1, s. 283–291. ISSN 1899-5829.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Ubysz, D., Fryzowska-Chrobot, I., & Giermaziak, W. (2019). Baza Tez-MeSH jako efektywne narzędzie do opracowania rzeczowego i wyszukiwania informacji z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 59–73. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4690

Numer

Dział

Badania i wizje