Fotograf w bibliotece. Rola przekazu wizualnego w promowaniu kultury

Autor

  • Marcin Kania Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
  • Karina Olesiak Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Słowa kluczowe:

fotografia, projekty kulturalne i edukacyjne, fotograf, promocja, media społecznościowe, wystawa

Abstrakt

Autorzy artykułu pragną poruszyć kilka istotnych zagadnień związanych z obecnością fotografii w życiu biblioteki, jako instytucji upowszechniającej wiedzę o kulturze, literaturze oraz działalności naukowej. Pragną przyjrzeć się pewnym strategiom związanym z wytwarzaniem i upowszechnianiem fotografii oraz ich wpływowi na kształtowanie się społeczeństwa opartego na wiedzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BIELATOWICZ Krystian. Rozmowa z Krzysztofem Gierałtowskim. Szeroki Kadr [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.szerokikadr.pl/fotograf-miesiaca/krzysztof-gieraltowski. Stan z dnia 20.06.2019.

BUŁHAK Jan. My i wy. In: Almanach fotografiki polskiej. Wilno: Stanisław Turski, 1934.

BURZYŃSKI Roman. Portret fotograficzny. Warszawa: Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, 1985. ISBN 83-221-0283-6.

CYPRIAN Tadeusz. Fotografia amatorska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Fabryki Płyt, Błon i Papierów Fotograficznych Alfa, 1937.

DEDERKO Witold, MARIAŃSKI Ryszard. Reportaż fotograficzny. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1972.

Digital native. In: Wilkipedia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native. Stan z dnia 26.4.2019.

DRUZGAŁA Piotr. Publikacja grupowego zdjęcia czasem bez dodatkowej zgody. In: Prawo.pl [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.prawo.pl/oswiata/zgoda-na-publikacje-wizerunku-na-fotografii-opinia-prawnika,313071.html. Stan z dnia 20.06.2019.

DUCHEMIN David. Zdjęcia z duszą. Jak zostać fotografem z wizją. Gliwice: Helion, 2017. ISBN 978-83-283-4350-4.

FILICIAK Mirosław, DANIELEWICZ Michał, HALAWA Mateusz, MAZUREK Paweł, NAWOTNY Agata. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS [Dokument elektroniczny]. 2010. Tryb dostępu: http://www.swps.pl/images/stories/dokumenty/RAPORT_SWPS_mlodzi_i_media.pdf. Stan z dnia 26.04.2019.

FLUSSER Vilém. Ku filozofii fotografii. Warszawa: Aletheia, 2015. ISBN 978-83-62858-72-9.

KANIA Marcin. Fotografujmy z głową! Rozmowa z prof. Janem R. Paśką. mgFoto Magazyn [Dokument elektroniczny]. 2019, nr 1. Tryb dostępu: https://issuu.com/interia710/docs/mgfotomagazyn_2. Stan z dnia 20.06.2019.

KISIELEWSKI Andrzej. Reklama – sztuka czy ikonosfera? In: OSTROWICKI Michał (red.). Estetyka reklamy. Kraków: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2002, s. 53–60. ISBN 83-88316-20-6.

Konkurs fotograficzny pt. Odpoczywanie przez czytanie. In: Miejska Biblioteka Publiczna w Ełku [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://biblioteka.elk.pl/wydarzenie/konkurs-fotograficzny-odpoczywanie-przez-czytanie. Stan z dnia 25.06.2019.

KRUK Jacek. Fotografia na Księżycu. mgFoto Magazyn. 2019, nr 1, s. 41–46. ISSN 2657-4527.

KRZANICKI Marcin. Fotografia i propaganda. Polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu międzywojennym. Kraków: Universitas, 2013. ISBN 978-83-242-2341-1.

LANGFORD Michael. Fotografia od A do Z. Warszawa: Muza, 1992. ISBN 83-7079-107-7.

LENARTOWSKA Adrianna. Rozmowa z Tomaszem Sikorą. In: Przestrzeń inspiracji [Dokument elektroniczny]. Odc. 7. Tryb dostępu: www.youtube.com/watch?v=lzYt4ZyrYSw. Stan z dnia 03.02.2019.

LICHWA Jakub. Połamać na korzyść [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://vimeo.com/8978958. Stan z dnia 20.06.2019.

LOWE Paul (red.). 1001 fotografii, które musisz zobaczyć. Poznań: Elipsa, 2017. ISBN 978-83-271-2502-6.

MIRZOEFF Nicolas. Jak zobaczyć świat. Kraków; Warszawa: Wydawnictwo Karakter, 2016. ISBN 978-83-65271-11-2.

MRÓWKA Kazimierz, WARMIŃSKI Andrzej. Edukacja przez sport. Motyw roweru w fotografii przełomu XIX i XX wieku. Edukacja Etyczna. 2017, nr 13, s. 102–115. ISSN 2083-8972.

PAŚKO Jan Rajmund. Fotografia amatorska wczoraj i dziś. Konspekt. 2017, nr 1, s. 26–35. ISSN 1509-6726.

PIERŚCIŃSKI Paweł. Fotografia krajobrazowa [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.pisanieofotografii.pl/pawel-pierscinski-fotografia-krajobrazowa/. Stan z dnia 20.06.2019.

PŁAŻEWSKI Ignacy. Spojrzenie w przeszłość polskiej fotografii. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. ISBN 83-06-00100-1.

POTOCKA Maria Anna. Fotografia. Ewolucja medium sztuki. Warszawa: Aletheia, 2010. ISBN 978-83-61182-55-9.

POTYRAŁA Katarzyna, PAŚKO Jan Rajmund. Fotografia i dydaktyka. Kraków: Libron, 2016. ISBN 978-83-65148-61-2.

PRENSKY Marc. Digital natives, digital immigrants. On the Horizon [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. Stan z dnia 18.06.2019.

Reklama Agfy. Leica w Polsce. 1937, nr 7, s. 24.

RIGGS Thomas. Encyclopedia of Major Marketing Campaigns. Detroit: Gale Group, 2000. ISBN 0-7876-3042-X.

ROUILLE Andre. Fotografia. Między dokumentem a sztuką nowoczesną. Kraków: Universitas, 2007. ISBN 978-83-242-0629-2.

SIKORA Sławomir. Filozoficzne okna albo kłopoty z rzeczywistością. Kwartalnik Filmowy. 2006, nr 55/56,s. 12. ISSN 0452-9502.

TISCHNER Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 2012. ISBN 83-240-0694-X.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz. U. 1984 Nr 5, poz. 24.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. 2018 Nr 24, poz. 83.

WALTON Kendall L. Przezroczyste obrazy: o naturze realizmu fotograficznego. In: WALDEN Scott (red.). Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury. Kraków: Universitas, 2013, s. 23–62. ISBN 978-83-242-2288-9.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. ISBN 978-83-64335-05-1.

WOLNY-ZMORZYŃSKI Kazimierz. Fotograficzne gatunki dziennikarskie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. ISBN 978-83-60501-71-9.

ZIENKIEWICZ Tomasz. Rozmowa z Tomaszem Tomaszewskim. In: Ludzie z pasją [Dokument elektroniczny]. Odc. 4. Tryb dostępu: www.youtube.com/watch?v=ys4SKfH1ews. Stan z dnia 02.02.2019 r.

Pobrania

Opublikowane

2019-10-15

Jak cytować

Kania, M., & Olesiak, K. (2019). Fotograf w bibliotece. Rola przekazu wizualnego w promowaniu kultury. Zarządzanie Biblioteką, (1(11), 75–88. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4691

Numer

Dział

Badania i wizje