Polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych – przegląd procedur i możliwości ich modernizacji. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Autor

Słowa kluczowe:

biblioteki naukowe, zarządzanie biblioteką, polityka gromadzenia, zbiory elektroniczne

Abstrakt

W artykule opisano procesy decyzyjne związane z wyborem i zakupem zbiorów elektronicznych do kolekcji Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Omówiono aktualnie funkcjonujący proces decyzyjny, który spełnia swoją rolę, umożliwiając sprawny zakup elektronicznych baz danych. Zwrócono jednak także uwagę, że możliwe są jego usprawnienia. Przedstawiono propozycje nowych procedur. Artykuł, bazujący na zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawnych, doświadczeniach autora i wybranej literaturze przedmiotu, stanowi studium przypadku. Ze względu na uniwersalny charakter problematyki gromadzenia zbiorów, przedstawione wnioski i spostrzeżenia mogą być inspirujące dla kadry zarządzającej bibliotek, zwłaszcza specjalistycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Biblioteka Główna UEW. Bazy danych licencjonowane [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.bg.ue.wroc.pl/zasoby/15062/bazy_danych_licencjonowane.html. Stan z dnia 02.05.2021.

Biblioteka Główna UEW. Mikrodane [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www. bg.ue.wroc.pl/uslugi/18771/mikrodane_eurostatu.html. Stan z dnia 02.05.2021.

Eurostat. Microdata [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/overview. Stan z dnia 02.05.2021.

FOSTER. What is Open Science? Introduction [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.fosteropenscience.eu/node/1420. Stan z dnia 02.05.2021.

GĄGULSKA Bernadetta. Gromadzenie kolekcji czasopism w bibliotece akademickiej– współczesne wyzwania. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia o Książce i Informacji. 2018, nr 37, s. 135-147. ISSN 2300-7729.

HUDZIK Krystyna. Paradygmaty gromadzenia zbiorów w czasach transformacji cyfrowej – między informacją a pamięcią. Przegląd Biblioteczny. 2019, nr 4, s. 465-482. ISSN 0033-202X.

KWAME Filson Christopher. Comparative study of collection management practices of academic libraries. Library Management. 2018, nr 1/2, s. 66-77. ISSN 0143-5124.

MUSHTAQ Muzamil, TAUSIF Ariba. Collection management of electronic resources in engineering college libraries of Aligarh, India: a study. Collection and Curation. 2020, nr 3, s. 89-96. ISSN 2514-9326.

Otwarta Nauka. O Serwisie [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://otwartanauka.pl/o-serwisie. Stan z dnia 02.05.2021.

Otwarta Nauka. Plan S [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://otwartanauka.pl/plan-s. Stan z dnia 02.05.2021.

POTOCKA Alicja, KOWALCZYK Agnieszka. Gromadzenie i zarządzanie zbiorami w bibliotece akademickiej. Z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum. 2019, nr 2, s. 31-41. ISSN 0860-7435.

Regulamin Systemu Biblioteczno-Informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://drive.google.com/file/d/1R7WKbeFHZZx9nxQw9gltCjismxsf739N/view. Stan z dnia 02.05.2021.

SADOWSKA Jadwiga. Misja współczesnej biblioteki. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Zarządzanie biblioteką. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019, s. 19-31. ISBN 978-83-65741-26-4.

WOJCIECHOWSKA Maja, CYRKLAFF-GORCZYCA Magdalena (red.). Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie. Usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. ISBN 978-83-65741-42-4.

Załącznik do ZR 93/2020 – Regulamin Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego weWrocławiu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2020/zal_do_zr_93_2020_regulamin_rady_bibliotecznej.pdf. Stan z dnia 02.05.2021.

Zarządzenie nr 93/2020 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/zarzadzenia_pisma_okolne_rektora_2020/zr_93_2020.pdf. Stan z dnia 02.05.2021.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Kościewicz, D. (2021). Polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych – przegląd procedur i możliwości ich modernizacji. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 9–21. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6769

Numer

Dział

Badania i wizje