Rola teatru w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy na przykładzie biblioteki publicznej

Autor

  • Izabela Gwizdała

Słowa kluczowe:

teatr, biblioteki publiczne, aktywizacja kulturalna

Abstrakt

Teatr jest obszarem sztuki, w którym na żywo odbywają się różne przedstawienia. Ma służyć relaksowi, odprężeniu i przyjemności. Ma także pobudzać wyobraźnię i pozwalać na pełniejsze i wyraźniejsze wyrażanie siebie. Artykuł ma na celu uświadomienie, jaką rolę pełni teatr w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy. Opisano zatem istotę teatru, pojęcie teatroterapii i wyjaśniono, czym ona jest. Pokazano, jak oddziałuje na uczestników terapii i co wnosi do ich życia. Przedstawiono także definicje dramy jako elementu pedagogiki zabawy. Na końcu zaprezentowano działania teatralne Filii nr 14 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w minionych latach.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

ABRAMOWICZÓWNA Zofia (red.). Słownik grecko-polski. T. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.

Arteterapia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.arteterapia.org.pl. Stan z dnia 26.04.2010.

Biblioteka Gdynia [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://bibliotekagdynia.pl/. Stan z dnia 09.09.2021.

BOGUSŁAWSKI Wojciech. Dramaturgia czyli nauka sztuki scenicznej dla Szkoły Teatralnej. Cz. 2. Mimika. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.

BROSZKIEWICZ Barbara, JAREK Jerzy. Warsztaty edukacji teatralnej. Teatr dziecięcy. Wrocław: Wydawnictwo Europa, 2004. ISBN 83-88962-95-7.

BROWN John Russell (red.). Historia teatru. Warszawa: Diogenes, Świat Książki, 1999. ISBN 83-06-00252-0.

BRÜCKNER Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1989. ISBN 83-214-0410-3.

BZOWSKA Lucyna. Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2005. ISBN 83-7308-545-9.

DRZAŁ Elwira, SKIBIŃSKA-CZECHOWICZ Iwona. Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym. Gdańsk: Harmonia, 2007. ISBN 83-7134-062-1.

DUDA Artur. Teatr realności. O iluzji i realności w teatrze współczesnym. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2006. ISBN 83-7453-618-7.

Gdańsk Nasze Miasto [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.mmtrojmiasto.pl/meeting/1941/”Świerszcz+za+kominem”+-+otwarcie+Pracownii+Biblioterapeutycznej.html. Stan z dnia 09.05.2010.

GÓRSKA-MARCHEWKA Katarzyna. Kamishibai jako biblioterapeutyczny element współpracy szkoły wyższej z otoczeniem społecznym. Zarządzanie Biblioteką. 2020, nr 1, s. 85-92. ISSN 2081-1004.

JANUS-SITARZ Anna. Lekcje teatru: książka dla nauczyciela i ucznia. Kraków: Znak, 1999. ISBN 83-7006-953-3.

KLUS-STAŃSKA Dorota. Między wzruszeniem a śmiechem. Scenariusze przedstawień szkolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2004. ISBN 83-7308-433-9.

KONIECZNA Ewelina. Arteterapia w teorii i praktyce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. ISBN 978-83-7308-765-1.

KOSIŃSKI Dariusz (red.). Słownik wiedzy o teatrze. Od tragedii antycznej do happeningu. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park, ParkEdukacja, 2007. ISBN 978-83-7266-582-9.

KOSIŃSKI Dariusz. Słownik teatru. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2006. ISBN 978-83-7435-178-2.

KOWZAN Tadeusz. O różnorodności i granicach sztuki widowiskowej. In DEGLER Janusz (red.). Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1. Dramat – Teatr. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1976.

LAM Stanisław (red.). Encyklopedyczny słownik wyrazów obcych. Warszawa: Księgarnia Wydawnicza Trzaski, Everta i Michalskiego, 1939.

MAJ Agnieszka. Program teatru edukacyjnego. Nauczanie Początkowe. 2001, nr 1, s. 10-11. ISSN 0239-7579.

PERZYŃSKA Violetta. Reaktywacja Koła Dramatycznego jako odpowiedź na potrzeby kulturalne użytkowników Biblioteki Głównej im. Jędrzeja Śniadeckiego AWF w Warszawie. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Mobilna biblioteka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021, s. 263-276. ISBN 978-83-65741-68-4.

PIETRZAK Małgorzata. Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007. ISBN 978-83-89316-92-9.

PRONASZKO Zbigniew. Odrodzenie teatru. In DEGLER Janusz (red.). Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 2. O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1976.

REINHARDT Max. O teatrze i aktorze. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2004. ISBN 83-7453-645-4.

SILLAMY Norbert. Słownik pedagogiczny. Warszawa: Książnica, 1994. ISBN 83-7132-124-4.

SOBOL Elżbieta (red.). Słownik wyrazów obcych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1997. ISBN 83-01-11487-8.

STANISŁAWSKI Jan, BILIP Katarzyna, CHOCIŁOWSKA Zofia. Podręczny słownik angielsko-polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994. ISBN 83-214-1008-1.

SZYMCZAK Mieczysław (red.). Słownik języka polskiego. T. 3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.

WAY Brian. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. ISBN 83-02-05799-1.

WILCZEWSKA Maja. Magia słowa i obrazu – rola papierowego teatru kamishibai w animacji czytelniczej. In WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Mobilna biblioteka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021, s. 224-237. ISBN 978-83-65741-68-4.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Koncepcje organizacji bibliotek. Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej, 2012. ISBN 978-83-61079-16-3.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Mobilna biblioteka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021, s. 224-237. ISBN 978-83-65741-68-4.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. ISBN 978-83-64335-05-1.

ZAORSKA Zofia. Pedagogika zabawy – metodyka pracy z grupą. In KĘDZIOR-NICZYPORUK Elżbieta (red.). Wprowadzenie do pedagogiki zabawy. Wybór tekstów drukowanych w „Kropli” w latach 1992-1994. Lublin: Wydawnictwo Klanza, 1998. ISBN 83-907451-8-6.

Pobrania

Opublikowane

2022-03-15

Jak cytować

Gwizdała, I. (2022). Rola teatru w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy na przykładzie biblioteki publicznej. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 47–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6772

Numer

Dział

Badania i wizje