Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie biblioteką otwartych drzwi

Autor

  • Anna Gawryluk Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Renata Lewińska Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
  • Justyna Wojdyła Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Słowa kluczowe:

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, funkcje bibliotek, zadania bibliotek

Abstrakt

Ostatnie dziesięciolecie to dla Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie czas intensywnych zmian, zarówno pod względem architektonicznym, jak i technologicznym. Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego to biblioteka otwartych drzwi. Bibliotekarze otwierają się nie tylko na społeczność akademicką, ale także na lokalną. Przedstawione w artykule działania pokazują, jak zmieniająca się rzeczywistość wpłynęła na pracę personelu i funkcjonowanie placówki. Biblioteka nie jest już dla czytelnika jedynie cichym zakątkiem, stała się miejscem spotkań, popularyzacji nauki oraz kultury. Każdy użytkownik jest mile widziany, a nauka łączy się tu z przyjemnością.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

BUCK Andrzej, SIMONJETZ Monika, KOTLAREK Dawid. Miejsce spotkań: biblioteka jako przestrzeń społeczna (na przykładzie województwa lubuskiego). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019. ISBN 978-83-65741-40-0.

MARUSZAK Edward. Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie. Lublin: [s.n.], 1975.

PADZIŃSKA Irmina. Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski. 2002, nr 45, s. 57-67. ISSN 0137-9895.

PADZIŃSKA Irmina. Biblioteka w opinii czytelników. Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 2016, nr 1, s. 21. ISSN 1899-346X.

PADZIŃSKI Andrzej (red.). Dziesięciolecie zmian 2005-2014: 60-lecie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, 2015. ISBN 978-83-7259-240-8.

WOJCIECHOWSKA Maja (red.). Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki. Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2014. ISBN 978-83-64335-05-1.

WOJCIECHOWSKA Maja, ORZOŁ Monika. Biblioteka jako trzecie miejsce. Przykład bibliotek szkół medycznych. Forum Bibliotek Medycznych. 2020, nr 2, s. 3-18. ISSN 1899-5829.

WOJCIECHOWSKA Maja. Budowanie kapitału społecznego przez biblioteki akademickie. In JAZDON Krystyna (red.). Biblioteka naukowa: czy jeszcze naukowa. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, 2018, s. 179-190. ISBN 978-83-60961-16-2.

Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 1955 r. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1955, Nr 9, poz. 69.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Gawryluk, A., Lewińska, R. ., & Wojdyła, J. (2021). Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie biblioteką otwartych drzwi. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 65–74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6773

Numer

Dział

Badania i wizje