Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie

Autor

  • Maryna Szewczenko Państwowa Akademia Kultury w Charkowie

Słowa kluczowe:

biblioteki naukowe, dziedzictwo kulturowe, biblioteki cyfrowe, projekty digitalizacji, współpraca międzybiblioteczna, Ukraina

Abstrakt

W artykule przedstawiono doświadczenia bibliotek Ukrainy w sferze digitalizacji dziedzictwa dokumentacyjnego. Wyróżnione zostały poziomy współpracy międzyinstytucjonalnej bibliotek na Ukrainie: lokalny, regionalny, krajowy, międzypaństwowy oraz globalny. Bardziej szczegółowej analizie poddany został poziom lokalny, reprezentowany przez własne projekty bibliotek (narodowych/publicznych, obwodowych uniwersalnych bibliotek naukowych, bibliotek szkół wyższych/bibliotek akademickich). Scharakteryzowany został obecny stan projektów w sferze digitalizacji dziedzictwa dokumentacyjnego, realizowanych przez biblioteki naukowe na Ukrainie. Przedstawiono rekomendacje dotyczące poprawy współpracy międzybibliotecznej, tworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej Ukrainy oraz integracji jej zasobów z globalną przestrzenią informacyjną.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

DIADIUK Myroslava. Manuscript collection of Vasyl Stefanyk Lviv National Scientific Library of Ukraine: characteristics of acquisitions and preservation. In Modern problems of library activity in the conditions of information society: Scientific and Practical Conference, November 12, 2009, Lviv, Ukraine [Dokument elektroniczny]. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2009, s. 149-158. Tryb dostępu: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/2236. Stan z dnia 15.07.2019.

KOVALCHUK Halyna. Activities of libraries for the preservation of national documentary heritage: cooperation issues. Bibliotechna Planeta [Dokument elektroniczny]. 2010, nr 3, s. 9-11. Tryb dostępu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bp_2010_3_3. Stan z dnia 01.02.2019.

LOBUZIN Ivan. Digital collection of scientific library: organization of information resources and network communication of users [Rozprawa doktorska]. Kyiv: Vernadsky National Library of Ukraine, 2017.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and Approval of the Roadmap for its Implementation” of January 17, 2018 No 67-p[Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80. Stan z dnia 26.01.2020.

PPO — Polonica Philosophica Orientalia (2018-2023) [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/pro0002470. Stan z dnia 01.02.2021.

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on approval of the State Targeted National Cultural Program Creating a Unified Information Library System “Library – XXI” of August 17, 2011 [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2011-%D0%BF#Text. Stan z dnia 09.09.2020.

RYBACHOK Oleh. International Integrated Digital Resources of the Documentary Heritage of Archives, Libraries, Museums: Stages of Creation, Development Strategies (the 80s of the XX – 10th years of the XXI c.) [Rozprawa doktorska]. Kyiv: Vernadsky National Library of Ukraine, 2018.

SHCHERBINA Olha, SHEVCHUK Olesia. Cooperation of libraries of Ukraine in the direction of preservation of the national documentary heritage. Library Science. Record Studies. Informology [Dokument elektroniczny]. 2019, nr 4, s. 32-37. Tryb dostępu: https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2019.189844. Stan z dnia 16.01.2020.

The solemn transfer of digitized copies of documents, archival and manuscript collections of Shevchenko Scientific Society [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/2019/10/08/urochysta-peredacha-otsyfrovanyh-kopij-dokumentiv-arhivnyhta-rukopysnyh-zbirok-naukovogo-tovarystva-imeni-shevchenka-2/. Stan z dnia 30.01.2021.

Virtual reconstruction of Yuzef-Ihnatsii Krashevskii’s heritage [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://libr.rv.ua/ua/about/95-virtualna-rekonstrukciya-spadcshini-yuzefa-ignaciya-krashevskogo/. Stan z dnia 29.01.2021.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-20

Jak cytować

Szewczenko, M. (2021). Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 149–160. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6778

Numer

Dział

Biblioteki i bibliotekarze za granicą