Zespół redakcyjny

Redaktorka naczelna

dr hab., prof. UG Małgorzata Cackowska, Uniwersytet Gdański, Polska

Sekretarz redakcji, webmaster

dr Piotr Prósinowski, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktorzy tematyczni

dr hab., prof. UG Maria Groenwald, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab., prof UG Alicja Jurgiel-Aleksander, Uniwersytet Gdański, Polska
prof. dr hab. Lucyna Kopciewicz, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab., prof. UG Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab., prof. UG Justyna Siemionow, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor statystyczny

dr Piotr Bauć, Uniwersytet Gdański, Polska

Redaktor językowy

dr Michał Daszkiewicz, Uniwersytet Gdański, Polska