Recenzenci

Zdzisław Aleksander, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Tatiana Maciejewska, Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mirosław A. Patalon, Akademia Pomorska w Słupsku
Ewa Rodziewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Wasilewska, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Barbara Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski
Marcin Wlazło, Uniwersytet Szczeciński
Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski