Recenzenci

Ars Educandi 17 / 2020:

Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Małgorzata Dagiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Mariusz Dobijański, Uniwersytet w Białymstoku
Arkadiusz Kamiński, Uniwersytet Wrocławski
Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Anna Majer, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Arkadiusz Mirakowski, Uniwersytet Gdański
Svetlana Kalezić Radonjić, University of Montenegro (Uniwersytet Czarnogóry)
Paweł Rudnicki, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Joanna Szewczyk, Uniwersytet Łódzki
Oskar Szwabowski, Uniwersytet Szczeciński
Mateusz Świetlicki, Uniwersytet Wrocławski
Anna Wasilewska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Ars Educandi 16 / 2019:

Joanna Bielecka-Prus, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ewa Bochno, Uniwersytet Zielonogórski
Adam Jagiełło-Rusiłowski, Uniwersytet Gdański
Hanna Kostyło, Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
Astrid Męczkowska-Christiansen, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Ewa Rozkosz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ars Educandi 15 / 2018:

Zdzisław Aleksander, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Tatiana Maciejewska, Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mirosław A. Patalon, Akademia Pomorska w Słupsku
Ewa Rodziewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Anna Wasilewska, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (recenzent tomu)
Barbara Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski
Marcin Wlazło, Uniwersytet Szczeciński (recenzent tomu)
Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Ars Educandi 14 / 2017:

Beata Ciupińska, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Ilona Fajfer-Kruczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kristina Johansson, University West, Szwecja
Marek Kalaman, Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Hanna Kostyło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum
Hubert Kupiec, Uniwersytet Szczeciński
Iwona Myśliwczyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katarzyna Pawelczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ewa Rodziewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Edyta Sadowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Michał Zając, Uniwersytet Warszawski

Ars Educandi 13 / 2016:

Zdzisław Aleksander, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Tatiana Maciejewska, Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mirosław A. Patalon, Akademia Pomorska w Słupsku
Ewa Rodziewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Agnieszka Sojka, Uniwersytet Jagielloński
Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Barbara Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski
Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Michał Zając, Uniwersytet Warszawski

Ars Educandi 12 / 2015:

Zdzisław Aleksander, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Tatiana Maciejewska, Uniwersytet Zielonogórski
Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mirosław A. Patalon, Akademia Pomorska w Słupsku
Ewa Rodziewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Barbara Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski
Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Ars Educandi 11 / 2014:

Zdzisław Aleksander, Ateneum – Szkoła WySsza w Gdańsku
Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ewa Rodziewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski

Ars Educandi 10 / 2013:

Zdzisław Aleksander, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Joanna Ostrouch-Kamińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mirosław Patalon, Akademia Pomorska w Słupsku
Ewa Rodziewicz, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
Barbara Wiśniewska-Paź, Uniwersytet Wrocławski
Edyta Zierkiewicz, Uniwersytet Wrocławski