Archiwum

 • Tom 19 Nr 19 (2022)

  Numer skupiający się na pedagogicznych rolach sportu we współczesnej pedagogice i kulturze.

 • Nieobecne
  Tom 18 Nr 18 (2021)

  NIEOBECNE

  Numer skupiający się na nieobecnych dyskursach w naukach społecznych.

 • Pytania badawcze w pracach młodych uczonych nauk społecznych
  Tom 17 Nr 17 (2020)

  PYTANIA BADAWCZE W PRACACH MŁODYCH UCZONYCH NAUK SPOŁECZNYCH

  Numer skupiający się na współczesnych wyzwaniach podejmowanych przez młodych naukowców.

 • Współpraca nierównych
  Nr 16 (2019)

  WSPÓŁPRACA NIERÓWNYCH
  Numer skupiający się na praktykach współtworzenia publikacji wieloautorskich ze studentami.

 • Edukacyjne sensy obrazu - od ikonotekstu do rzeczywistości wirtualnej
  Nr 15 (2018)

  EDUKACYJNE SENSY OBRAZU - OD IKONOTEKSTU DO RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ
  Numer skupiający się na relacjach ludzkiej codzienności i ikonotekstów - zwłaszcza w kontekście literatury obrazkowej, komikósw, ale także różnych form cyfrowych.

  mnisw20.png

  Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

  Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Społeczno-kulturowe oraz polityczne uwarunkowania rozwoju i funkcjonowania współczesnego człowieka
  Nr 14 (2017)

  SPOŁECZNO-KULTUROWE ORAZ POLITYCZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA
  Numer skupiający się na społecznym rozwoju człowieka oraz poruszający kwestię jubileuszu 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

  mnisw19.png

  Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

  Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Techne i Psyche
  Nr 13 (2016)

  TECHNE I PSYCHE
  Numer skupiający się na technologii i "duszy" w kontekście codzienności; kontynuacja tematyczna numeru 12 Ars Educandi.

  mnisw18.png

  Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

  Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Światy wyobrażone a codzienność
  Nr 12 (2015)

  ŚWIATY WYOBRAŻONE A CODZIENNOŚĆ
  O wyobrażeniach, tekstach kultury oraz oczekiwaniach w kontekście nauk społecznych

  mnisw17.png

  Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

  Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

   

 • Mężczyźni - kryzys, postęp, zmiana? | Panika moralna wokół gender - rekonstrukcje
  Nr 11 (2014)

  MĘŻCZYŹNI - KRYZYS, POSTĘP, ZMIANA? (CZĘŚĆ I)
  PANIKA MORALNA WOKÓŁ GENDER - REKONSTRUKCJE (CZĘŚĆ II)

  mnisw16.png

  Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

  Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Technologie edukacyjne w perspektywie kulturowej
  Nr 10 (2013)

  TECHNOLOGIE EDUKACYJNE W PERSPEKTYWIE KULTUROWEJ
  O technologii w jej odniesieniach społecznych, edukacyjnych, emancypacyjnych.

  mnisw15.png

  Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

  Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 • Pedagogika krytyczna dziś
  Nr 9 (2012)

  PEDAGOGIKA KRYTYCZNA DZIŚ
  Podstawy, dylematy i wybrane problemy

  mnisw13.png

  Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

  Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

  Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

   

 • Kondycja Uniwersytetu [numer zarchiwizowany]
  Nr 8 (2011)

  Ars Educandi nr 8 - 2011

  • Kondycja uniwersytetu – słowo wstępne (Piotr Zamojski)
  • Czego nas może nauczyć historia rosyjskich uniwersytetów? Historyczny przyczynek do współczesnych dyskusji o przyszłości uniwersytetu (Joanna Schiller-Walicka)
  • Złudna efektywność uniwersytetu przedsiębiorczego (Teresa Bauman)
  • Ratowanie uniwersytetu. Refleksja w „oku ogólności” nad końcem Ducha. Z profesorami Ewą Rodziewicz i Joanną Rutkowiak rozmawiają Alicja Jurgiel i Piotr Zamojski
  • Polityka głosu, polityka wyjścia i pytanie o edukację autonomiczną z perspektywy współczesnych ruchów uniwersyteckich (Piotr Kowzan, Magdalena Prusinowska)
  • Na marginesach i w przemyśleniach krytycznych wokół uniwersytetu, czyli tropem książki Przeszukiwanie humanistyki. Od inspiracji do inicjacji. Studenckie próby między dydaktyką a badaniami, pod red. Moniki Jaworskiej-Witkowskiej, Aleksandry Rzekońskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 488 (Ewa Rodziewicz)
  • Z powrotem ku kwestii wychowania – próba recepcji serii „Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty”, pod redakcją Marii Dudzikowej i Marii Czerepaniak-Walczak, Gdańskie
  • Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk (t. 1–3, 2007; t. 4, 2008; t. 5, 2010) (Piotr Zamojski)
   Refleksja nad książką Pawła Rudnickiego Oblicza buntu w biografiach kontestatorów. Refleksyjność – wyzwalające uczenie się – zmiana, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2009 (Alicja Jurgiel)
  • Rita Grochocińska (1941–2011) (Alicja Komorowska-Zielony)
  • Stanisław Kwiatkowski (1930-2010) (Alicja Komorowska-Zielony)

  Uwaga: jest to ostatni pozyskany plik danego numeru, sprzed wprowadzenia publikacji online dla czasopisma Ars Educandi.

 • Pytanie o „kwestie pierwsze” w pedagogice [numer zarchiwizowany]
  Nr 7 (2010)

  Ars Educandi nr 7 - 2010

  • Pytanie o „kwestie pierwsze” w pedagogice – słowo wstępne (Piotr Zamojski)
  • Teraźniejszość i metafora „pais-ago” wobec problemu odsłaniających się przestrzeni znaczeń kultury i edukacji (rozmawia dr Małgorzata Lewartowska-Zychowicz) (Ewa Rodziewicz)
  • Istota resocjalizacji penitencjarnej a kwestie pierwsze w pedagogice – wokół rozważań Henryka Machela (Justyna Siemionow)
  • Education, weakness, existence, the soul and truth: Five reminders about the basic questions of education (Gert Biesta)
  • Pytania pierwsze o wychowanie i zadania pedagogiki (Zbigniew Kwieciński)
  • Bare Pedagogy and the Scourge of Neoliberalism: Rethinking the Higher Education as the Practice of Freedom (Henry A. Giroux)
  • Pytania o skutki neoliberalnej kultury i edukacji – aspekt jednostkowy i społeczny (Eugenia Potulicka)
  • Normy wychowania (Bogusław Śliwerski)
  • Zadanie rekonstrukcji normatywności – wynaleźć pedagogikę na nowo (rozmawiają Piotr Zamojski i Sylwester Zielka) (Tomasz Szkudlarek)
  • Poza kulturę nadzoru: eksperymentowanie w szkole i ze szkołą (rozmawia Sylwester Zielka) (Dorota Klus-Stańska)
  • Zadanie krytyki i redefinicja praktyczności – ku pedagogice uwikłanej w humanistykę (rozmawia Piotr Zamojski) (Robert Kwaśnica)
  • Lech Witkowski, Ku integralności edukacji i humanistyki II. Postulaty – postacie – pojęcia – próby. Odpowiedź na księgę jubileuszową, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, Wiesław Andrukowicz
  • Gdańskie Gimnazjum Akademickie, t. I, Szkice z dziejów, red. Edmund Kotarski, s. 419; t. II, Wybór źródeł z XVI i XVII wieku, red. Lech Mokrzeki, s. 323; t. III, Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku, red Zbigniew Nowak, s. 561; t. IV, W progach muz i Minerwy, red. Zofi a Głombiowska, s. 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008 Marian Pawlak

  Uwaga: jest to ostatni aktualny plik danego numeru, sprzed wprowadzenia publikacji online.

 • Edukacja i Masowość [numer zarchiwizowany]
  Nr 6 (2009)

  Ars Educandi nr 6 - 2009

  • Od redakcji (Piotr Zamojski)
  • Cztery ligi w nauce polskiej (Lech Witkowski)
  • masie i wychowaniu, które nie łączy i nie rozdziela (Astrid Męczkowska – Christiansen)
  • Ekspansja edukacji i jej konsekwencje (Piotr Mikiewicz)
  • Pedagogika wobec „kultu” sukcesu (Joanna Michalak)
  • Jak i do czego wychowuje szkoła oceniająca na stopień uczniowskie zachowanie? (Sylwia Jaskulska)
  • Massivity: vocality and silence (Joanna Oliver)
  • Profesor Halina Borzyszkowska – wspomnienie (Anna Kobylańska)
  • Elżbieta Zawacka (1909–2009): 10 lat w gdańskim środowisku akademickim (Tomasz Maliszewski)
  • Janina Siwoszko (1946–2007) (Tomasz Maliszewski)
  • Gdańskie epizody z życia i pracy twórczej profesora Kazimierza Sośnickiego (Roman Segit)

  Uwaga: jest to ostatni aktualny plik danego numeru, sprzed wprowadzenia publikacji online.