Wspomnienie o Profesor Teresie Bauman (1955 –2017)

  • Katarzyna Wajszczyk Uniwersytet Gdański

Abstrakt

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

mnisw175.png

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Bibliografia

Bauman T., Pilch T. (red.), 2001, Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Żak, wyd. 2 popr. i rozsz.

Bauman T., 2002, Uniwersytet wobec zmian społeczno-kulturowych: casus Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Bauman T. (red.), 2005, Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bauman T., Jagiełło-Rusiłowski A. (red.), 2013a, I tak można uczyć na UG, Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Bauman T. (red.), 2013b, Praktyka badań pedagogicznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. 2.

Rutkowiak J., 2017, O Teresie i dla Teresy, https://wns.ug.edu.pl/media/promowane/64378/wspomnienia [dostęp: 18.03.2017].

Śliwerski B., 2017, Odeszła gdańska pedagog – dr hab. Teresa Bauman, http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2017/03/odesza-gdanska-pedagog-dr-hab-teresa.html [dostęp: 16.03.2017].

Opublikowane
2017-10-11
Jak cytować
Wajszczyk, K. (2017). Wspomnienie o Profesor Teresie Bauman (1955 –2017). Ars Educandi, (14), 155-158. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/arseducandi/article/view/1689