Wokół pedagogiki krytycznej (retrospekcja i projekcja na tle problemów i doświadczeń w pedagogice polskiej)

  • Lech Witkowski Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Słowa kluczowe: pedegogika krytyczna, Polska, pedagogika radykalna

Abstrakt

Treścią artykułu jest omuwienie stanu radykalnej i krytycznej teorii wychowania w Polsce. Autor przedstawia doświadczenia pokoleniowe teoretyków, które obejmowały zarówno wstępny kontakt z pedagogiką radykalną i krytyczną, jak i kolejne próby znalezienia strategii wyjaśniających rzeczywistość okresu transformacji. Tekst jest zatem próbową odpowiedzi na pytanie o sposoby uprawiania pedagogiki krytycznej w Polsce, ale także o fundamentach krytycyzmu i krytyki w ogóle.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Witkowski, L. (2012). Wokół pedagogiki krytycznej (retrospekcja i projekcja na tle problemów i doświadczeń w pedagogice polskiej). Ars Educandi, (9), 13-35. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.01