Denaturalizacja racjonalności instrumentalnej w edukacji menedżerskiej w Polsce

  • Michał Zawadzki Uniwersytet Jagielloński
Słowa kluczowe: kultura, edukacja, zarządzanie

Abstrakt

W artykule diagnozuję patologie kulturowe w edukacji menedżerskiej w Polsce za pomocą krytycznych narzędzi proponowanych przez "Critical Management Education". Głównym celem moich rozważań jest denaturalizacja założenia, że edukacja menedżerska powinna być usytuowana na paradygmacie ekonomicznym z dominacją instrumentalnej racjonalności. Refleksja oparta jest na moich własnych badaniach teoretycznych, w których wykorzystuję idee Lecha Witkowskiego jako etykę czytania i triadę rozwoju moralnego. Korzystam również z badań empirycznych dotyczących polskich menedżerów i edukacji menedżerskiej.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Zawadzki, M. (2012). Denaturalizacja racjonalności instrumentalnej w edukacji menedżerskiej w Polsce. Ars Educandi, (9), 112-130. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.07