Demokracja i uczenie się w miejscu pracy

  • Monika Noworolnik-Mastalska Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Słowa kluczowe: edukacja, demokracja, rozwój, zarządzanie

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest refleksja nad relacją między neoliberalnym środowiskiem edukacyjnym w miejscu pracy a możliwościami uczenia się i działania zgodnie z zasadami demokracji w tym środowisku. Instytucje lub przedsiębiorstwa są zawsze zorganizowane w konkretnym, dominującym modelu, który stanowi kontekst uczenia się. Neoliberalizm jako globalna i dominująca ideologia jest prezentowany w wielu dziedzinach życia człowieka. Jest najgłębiej osadzony i jest najsilniej legitymizowany w miejscu pracy, w którym "służy" właścicielom firmy, a nie pracownikom. Z powodu konstrukcji dzisiejszych miejsc pracy często w punkcie ochrony lub dalszej ekspansji neoliberalnej doktryny, pracownicy cierpią z powodu tej ideologii. Ten rodzaj środowiska edukacyjnego może mieć szkodliwy wpływ na uczenie się postaw demokratycznych. Z drugiej strony ekonomia społeczna staje się najbardziej popularna jako przykład zupełnie innej praktyki, niż ten spotykany w tradycyjnych przedsiębiorstwach.
Niestety Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) postrzegana jest jedynie jako forma, która poprawia społeczną relację między społeczeństwem a organizacją. Jednocześnie jest to tylko część promocji rynku. Jednak każdy rodzaj nauki odbywa się w warunkach społecznych. Co oznacza, że powinniśmy również brać pod uwagę warunki środowiska edukacyjnego w miejscu pracy, które mają ogromny wpływ na cały proces uczenia się. Autorka artykułu zastanawia się, w jaki sposób zaistniałe warunki w większości firm z dominującą "kulturą zysku" mogą uniemożliwić, utrudnić lub odwrócić - jak wspierają naukę demokratycznych postaw w dzisiejszych miejscach pracy?

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Noworolnik-Mastalska, M. (2012). Demokracja i uczenie się w miejscu pracy. Ars Educandi, (9), 131-140. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.08