Tabu seksualności seniorów jako wyzwanie dla współczesnej geragogiki

  • Agnieszka Imbierowicz Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: wiek, seksualność, wiedza

Abstrakt

Populacja się starzeje i - zdaniem demografów - zjawisko to będzie podlegało jeszcze większej intensyfikacji. Pomimo tego, że coraz wyraźniej dostrzegamy specyficzne problemy ludzi na jesieni życia, wciąż mamy do czynienia z dyskryminacją ze względu na wiek, a tematy takie jak seksualność seniora pozostają tematem tabu. Ponadto dominujący konsumpcjonizm oraz kult młodości i ciała zdają się umniejszać wszelkie możliwe dyskusje znajdujące się na marginesie życia społecznego. Dodatkowo, istnienie licznych mitów i stereotypów nie zawsze odzwierciedla prawdziwy obraz aktywności seksualnej osób starszych. Jednocześnie nauki społeczne częściej obejmują konieczność uczenia się zarówno do osiągnięcia starości, jak i na samą starość, a zadaniem edukacji powinno być przełamywanie różnego rodzaju tabu, które dotyczy seniorów. Ponadto potrzeba edukacji skierowanej zarówno do osób starszych, jak i do reszty społeczeństwa, do kształtowania postawy zrozumienia i akceptacji, do zwalczania stereotypów i ignorowania problemów dotykających tę grupę wiekową, co z kolei wpływa na poprawę jakości ich życia, staje się bardziej widoczne w ostatnim czasie. Celem tego artykułu jest wykazanie, że tabu seksualności seniora powinno stać się przedmiotem zainteresowania, wyzwaniem dla współczesnej geragogiki. Inspiracją do napisania tego tekstu były wywiady z seniorami.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Imbierowicz, A. (2012). Tabu seksualności seniorów jako wyzwanie dla współczesnej geragogiki. Ars Educandi, (9), 177-190. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.11