Heterotopia teatru – inwazja na przestrzeń miejską: Bajkobus Wrocławskiego Teatru Lalek

  • Agnieszka Janik Uniwersytet Wrocławski
Słowa kluczowe: kultura, teatr, edukacja

Abstrakt

Heterotopie, według Michela Foucalta, są postrzegane jako "inne przestrzenie", rzeczywiste miejsca istniejące w społeczeństwie (raczej niż na przedmieściach), co po prostu należy zauważyć w przypadku Bajkobusu - teatru autobusowego zainicjowany przez Teatr Lalek we Wrocławiu. Artykuł jest próbą krytycznego podejścia do rzeczywistości w jej wymiarze kulturowym. Artykuły próbują znaleźć, objaśnić i wyjaśnić relacje między działalnością Bajkobusu, przekazywaniem kapitału kulturowego (w rozumieniu Pierre'a Bourdieu) a lokalizacją jednostek w stratyfikacji społecznej. W tym procesie Bajkobus jest postrzegany jako przykład zarówno nowych (i pożądanych?) Praktyk społecznych, jak i sposobu na zmuszanie jednostek do krytycznego myślenia.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

Tłumaczenie sfinansowano ze s´rodko´w Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyz˙szego na podstawie umowy nr 661/P-DUN/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku w ramach realizacji zadania 1 – stworzenie angloje?zycznych wersji wydawanych publikacji w 2018 roku.

Opublikowane
2012-12-08
Jak cytować
Janik, A. (2012). Heterotopia teatru – inwazja na przestrzeń miejską: Bajkobus Wrocławskiego Teatru Lalek. Ars Educandi, (9), 259-271. https://doi.org/10.26881/ae.2012.09.16