Perspektywa krytyczna w badaniach nad intymnością

Autor

  • Monika Grochalska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

DOI:

https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.02

Słowa kluczowe:

intymność, miłość, codzienność, prywatność, zmiana

Abstrakt

Artykuł ten ma na celu dostarczenie najbardziej odpowiednich naukowych definicji tego, co nazywaliśmy "intymnością", ale także "demaskację" nieco tej sfery ludzkiego doświadczenia. W tym samym czasie autorka stara się pokazać przydatność krytycznej perspektywy w badaniu wielu znaczeń intymności. Są nierozerwalnie związane z dyskursami miłości - zmiennymi w czasie, a dodatkową są ciągle podatnye na liczne, dodatkowe modyfikacje. Są one stale obecne w sferze publicznej i penetrują świat nauki, przyczyniając się do dominacji jednego, stosunkowo sztywnego schematu interpretacji istniejących badań nad najbardziej intymnymi obszarami życia codziennego.

 

Tłumaczenie na język angielski: Anna Moroz-Darska

mnisw5.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Downloads

Download data is not yet available.

Opublikowane

2014-12-13

Jak cytować

Grochalska, M. (2014). Perspektywa krytyczna w badaniach nad intymnością. Ars Educandi, (11), 27–36. https://doi.org/10.26881/ae.2014.11.02

Numer

Dział

Część pierwsza: Mężczyźni - kryzys, postęp, zmaina?