Obcy jako Inny: różne oblicza obcego w literaturze science fiction

  • Anna Mojsiewicz Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: obcy, Inny, Własny, związek

Abstrakt

W artykule przedstawiam, w jaki sposób literatura science fiction, wykorzystując cechy Innego oraz zależność między Innym i Własnym, kreuje postać kosmity. Pokazuję, jak tego rodzaju literatura wykorzystuje obcego, aby mówić o problemach związanych z definicją człowieczeństwa, reakcją na to, co Inne, oraz kwestią możliwości zrozumienia Innego. Zagadnienia te omówię, posługując się trzema przykładami kreacji obcego: w Robocie Adama Wiśniewskiego-Snerga, Mówcy umarłych Orsona Scotta Carda i Solaris Stanisława Lema.

mnisw143.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Bakke M., 2010, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Benford G., 1987, Effing the Ineffable [w:] Aliens: The Anthropology of Science Fiction, eds. G.E. Slusser, E.S. Rabkin, Carbondale: Southern Illinois University Press.

Csicsery-Ronay I. Jr., 1989, Książka jest Obcym: o pewnych i niepewnych interpretacjach Solaris Stanisława Lema, tłum. T. Rachwał [w:] Lem w oczach krytyki światowej, wyb., oprac. J. Jarzębski, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Hollinger V., 2009, Posthumanism and Cyborg Theory [w:] The Routledge Companion to Science Fiction, eds. M. Bould, A.M. Butler, A. Roberts, S. Vint, London–New York: Routledge.

Jarzębski J., 2003, Przygody Rycerzy św. Kontaktu [w:] idem, Wszechświat Lema, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kerslake P., 2007, Science Fiction and Empire, Liverpool: Liverpool University Press.

Lehan R., 1998, The City in Literature: An Intellectual and Cultural History, Berkeley: University of California Press.

Michaels W.B., 2000, Political Science Fictions, „New Literary History” No. 4.

Nawrocki R., 2011, Literatura, nauka, herezja, Snerg, Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki.

Waldenfels B., 2002, Topografia obcego: studia z fenomenologii obcego, tłum. J. Sidorek, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wiśniewski-Snerg A., 1977, Robot, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wolfe C., 2003, Animal Rites. American Culture, the Discurse of Species, and Postumanist Theory, Chicago: University of Chicago Press.

Wolfe C., 2013, Animal studies, dyscyplinarność i (post)humanizm, tłum. K. Krasuska, „Teksty Drugie” nr 1/2.

Opublikowane
2015-12-15
Jak cytować
Mojsiewicz, A. (2015). Obcy jako Inny: różne oblicza obcego w literaturze science fiction. Ars Educandi, (12), 21-30. https://doi.org/10.26881/ae.2015.12.02
Dział
Artykuły i rozprawy