Pornografia jako świat wyobrażony kobiecej i męskiej seksualności

  • Joanna Pacewicz-Biegańska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: akt seksualny, kobieta, mężczyzna, pornografia, seksualność

Abstrakt

Artykuł porusza problem pornografii jako zjawiska, które wypacza myślenie o ludzkich związkach i seksualności. W tekście podjęto próbę pokazania nienaturalności wizerunku kobiety i mężczyzny w materiałach pornograficznych. Ponadto przedstawiono w nim badania własne mówiące o tym, jak studenci pedagogiki postrzegają sposób pokazywania kobiety i mężczyzny w pornografii. Celem artykułu jest udowodnienie, że materiały pornograficzne propagują nierzeczywisty obraz zarówno męskiej, jak i kobiecej seksualności, co jest dużym problemem społecznym oraz pedagogicznym, zniekształcającym myślenie młodego człowieka o tak ważnych sferach jak seksualność i tworzenie relacji partnerskich z drugą osobą.

Bibliografia

Dines G, 2012, Pornoland. Jak skradziono naszą seksualność, tłum. K. Dajksler, Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”.

Giddens A., 2006, Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: PWN.

Hajkowski M., 2012, Pornografia i męska dominacja – sposoby obrazowania kobiecych i męskich przyjemności w filmach pornograficznych, „Palimpsest” nr 2.

Kozak S., 2007, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin.

Krawulska-Ptaszyńska A., 2003, Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z pornografii przez mężczyzn, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bogucki.

McElroy W., 1995, XXX: A Women’s Rights to Pornography, New York: St. Martin’s Press.

McNair B., 2004, Seks, demokratyzacja pożądania i media, czyli kultura obnażania, tłum. E. Klekot, Warszawa: Wydawnictwo Muza.

Nijakowski L., 2015, Ciało w zwierciadle pornografii, „Znak” nr 717.

Pilśniak M., 2005, Seks, wiara i internet, „List” nr 2.

Scott D.A., 1995, Pornografia: jej wpływ na rodzinę społeczeństwo, kulturę, tłum. K. Ostrowska, Gdańsk: Human International Life.

Skrzydlewski W.B., 2003, Palące problemy seksualności, Kraków: Wydawnictwo M.

Wrona A., 2009, Cyberpornografia i cyberseks [w:] Cyberświat – możliwości i zagrożenia, red. J. Bednarek, A. Andrzejewska Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Opublikowane
2015-12-15
Jak cytować
Pacewicz-Biegańska, J. (2015). Pornografia jako świat wyobrażony kobiecej i męskiej seksualności. Ars Educandi, (12), 41-50. https://doi.org/10.26881/ae.2015.12.04
Dział
Artykuły i rozprawy