Konstrukcje seksualności w kontekście światów wyobrażonych

  • Maria Woźniak Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: seksualność, społeczny konstrukcjonizm, internet, scenariusze społeczne

Abstrakt

Mówiąc o seksualności, odnosimy się do wielopoziomowej sfery, której elementy konstruują codzienność społeczną. Na te elementy wpływa wiele czynników – również tych czerpanych ze światów wyobrażonych. Sfera wyobrażeń ma zatem bezpośrednie odniesienie do seksualności. Symbole, znaczenia, opowieści i pragnienia są częściami intersubiektywnych światów wyobrażonych, a ich realizację umożliwiają między innymi nowe media, a zwłaszcza internet. Nie tylko jest on kluczem do drzwi otwierających świat niezliczonych możliwości realizowania i negocjowania własnej seksualności. Rzeczywistość można „zreperować”, a nawet stworzyć od nowa. Światy wyobrażone są rozumiane zatem dwojako: jako światy intersubiektywne – wzory, znaczenia podzielane na poziomie kolektywnym oraz jako światy subiektywne – realizacje tych wzorów, fantazji i pragnień z poziomu intrapsychicznego.

mnisw146.png

Modernizacja działania Czasopisma oraz tłumaczenia na język angielski artykułów Ars Educandi na lata 2012-2017 zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z zadania Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN).

Zadanie: Wdrożenie modułu redakcyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych - systemu wspomagającego redagowanie i zarządzanie czasopismem naukowym Ars Educandi sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Stworzenie nowoczesnej wersji on-line czasopisma Ars Educandi przez wdrożenie modułu publikacyjnego na platformie Uniwersyteckich Czasopism Naukowych oraz obsługę międzynarodowych baz indeksacyjnych sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zadanie: Przygotowanie anglojęzycznej wersji ostatnich 6 roczników (2012-2017) czasopisma naukowego Ars Educandi i ich wydanie w wersji online sfinansowano w ramach umowy 661/P-DUN/2018 z dnia 12.06.2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Bibliografia

Archard D., 1998, Sexual Consent, London: Westview Press.

Bauman, Z., 1993, Ponowoczesne wzory osobowe, „Studia Socjologiczne” nr 2.

Bem S.L., 2000, Męskość – kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. Pikiel, Gdańsk: GWP.

Bieńko M., 2004, Seksualność dziecka w aspekcie psychospołecznym [w:] Wykorzystywanie seksualne dzieci. Teoria, badania, praktyka, red. M. Sajkowska, Warszawa: Fundacja „Dzieci Niczyje”.

Burr V., 1995, An Introduction to Social Constructivism, London: Routledge.

Castells M., 2003, Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Poznań: Rebis.

CBOS, 2012, Komunikat z badań. BS/81/2012. Korzystanie z Internetu, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_081_12.PDF [dostęp: 5.12.2014].

Giddens A., 1992, The Transformation of Intimacy: Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies, Stanford California: Stanford University Press.

Giddens A., 2002, Nowoczesność i tożsamość: „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: PWN.

Giddens A., 2004, Socjologia, tłum. A. Szulżycka, Warszawa: PWN.

Giddens A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Izdebski Z., 2012, Seksualność Polaków na początku XXI wieku. Studium badawcze, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Izdebski Z., Niemiec T., Wąż K., 2011, (Zbyt) młodzi rodzice. Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Kochanowski J., 2013, Socjologia Seksualności. Marginesy, Warszawa: PWN.

Mathews G., 2005, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, tłum. E. Klekot, Warszawa: PIW.

Melosik Z., 2012, Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej [w:] Media, edukacja, kultura. W stronę edukacji medialnej, red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań–Rzeszów: Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Simon W., Gagnon J.H., 1984, Sexual Scripts, „Society” Vol. 22, Iss. 1.

Szlendak T., 2013, Kultura nadmiaru w czasach niedomiaru. Podsumowanie i wnioski z obrad III Elbląskiego Forum Kulturoznawczego, „Kultura Współczesna” nr 1.

Ściupider-Młodkowska M., 2013, Intymność w kulturze flirtu i uwodzenia, „Studia Edukacyjne” nr 29.

Tomanek P., 2012, Ujarzmienie czy legitymizacja? Normalizacyjne aspekty dyskursów eksperckich, „Studia Socjologiczne” nr 1.

Waites M., 2005, The Age of Consent. Young People, Sexuality and Citizenship, New York: Palgrave McMillan.

Weeks J., 1986, Sexuality, London–New York: Routledge.

Weeks J., 2010, Wynalezienie seksualności [w]: Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie, red. A. Kościańska, tłum. M. Petryk, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Weeks J., Holland J., Waites M. (eds.), 2003, Sexualities and Society: A Reader, Cambridge UK: Polity Press.

WHO, BZgA, 2012, Standardy edukacji seksualnej w Europie. Podstawowe zalecenia dla decydentów oraz specjalistów zajmujących się edukacją i zdrowiem, BZGA WHO Biuro Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy i Federalnego Biura ds. Edukacji Zdrowotnej w Kolonii.

Wiederman M.W., 2015, Sexual Script Theory. Past, Present, and Future [w:] J. DeLamater, R.F. Plante (eds.), Handbook of the Sociology of Sexualitiesand Social Research, Springer International Publishing Switzerland.

Zabielska J., 2009, Edukacja seksualna w szkole – wstydliwy problem [w:] Przemiany seksualności, red. M. Kaczorek, K. Stachura, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Opublikowane
2015-12-15
Jak cytować
Woźniak, M. (2015). Konstrukcje seksualności w kontekście światów wyobrażonych. Ars Educandi, (12), 51-58. https://doi.org/10.26881/ae.2015.12.05
Dział
Artykuły i rozprawy