Twórcze opowieści nocy. Zaniedbane przedstawienia senne

  • Paulina Urbańczyk Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: badania nad snem, psychoanaliza, Hanna Segal, autoanaliza

Abstrakt

W artykule Twórcze opowieści nocy – zaniedbane przedstawienia senne porównuję powstawanie snów z procesem twórczym artysty. Proponuję oswobodzenie snów z psychoanalitycznej wykładni i zainteresowanie nimi jako podstawową kreatywną funkcją umysłu.

Bibliografia

Adler A., 1994, Sens życia, tłum. M. Kreczkowska, Kraków.

Fiała E., 1991, Modele freudowskiej metody badania dzieła, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Freud Z., 1986, Pisarz i fantazjowanie [w:] Teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2: Od przełomu antypozytywistycznego do roku 1945, wyb. S. Skwarczyńska, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Freud Z., 1991, Poeta i fantazjowanie [w:] K. Pospiszyl, Zygmunt Freud. Człowiek i dzieło, wyb., tłum. B. Kocowska et al., Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Freud Z., 1995, Wykład ze wstępu do psychoanalizy. Nowy cykl, tłum. P. Dybel, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Freud Z., 2006, Wstęp do psychoanalizy, tłum. S. Kempnerówna, W. Zaniewicki, Warszawa: PWN.

Freud Z., 2007, Objaśnienie marzeń sennych, tłum. R. Reszke, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Fromm E., 1997, Zapomniany język. Wstęp do rozumienia snów, baśni i mitów, tłum. J. Marzęcki, Warszawa: PIW.

Hall C., 1953, Cognitive Theory of Dream Symbol, „The Journal of General Psychology” No. 48.

Jung C.G., 1976, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, wyb., tłum. J. Prokopiuk, Warszawa: Czytelnik.

Mauron C., 1976, Wprowadzenie do psychokrytyki [w:] Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, t. 2: Strukturalno-semiotyczne badania literackie, literaturoznawstwo porównawcze, w kręgu psychologii głębi i mitologii, red. H. Markiewicz, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Mazurkiewicz J., 1980, Zarys psychiatrii psychofizjologicznej, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Segal H., 2003, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, tłum. P. Dybel, Kraków: Universitas.

Vedfelt O., 1998, Wymiary snów. Istota, funkcje i znaczenie marzeń sennych, tłum. P. Billing, Warszawa: Eneteia.

Opublikowane
2015-12-15
Jak cytować
Urbańczyk, P. (2015). Twórcze opowieści nocy. Zaniedbane przedstawienia senne. Ars Educandi, (12), 59-70. https://doi.org/10.26881/ae.2015.12.06
Dział
Artykuły i rozprawy