Wyobrażenia społeczne dotyczące osób należących do subkultury skinheadów

  • Ewa Kubicka Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: skinheadzi, subkultury, oczekiwania społeczne, media

Abstrakt

Celem przedstawionych w artykule badań było określenie, jakie są współczesne wyobrażenia społeczne dotyczące subkultury skinheadów oraz jak kształtują się one w zależności od źródeł, z których ludzie czerpią wiedzę na temat tej subkultury. Analiza wyników badań pokazuje, że wyobrażenia społeczne i stosunek do subkultury skinheadów różnią się w zależności od źródeł z których respondenci czerpali wiedzę. Badania pokazały silny wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie się negatywnego stosunku do tej subkultury.

Bibliografia

Bąk T.W., 2005, Skinheadzi w Polsce, Warszawa–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu.

Filipiak M., 1999, Od subkultury do kultury alternatywnej. Wprowadzenie do subkultur młodzieżowych, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Janicki M., Pęczak M., 1994, Polska siła. Skini, narodowcy, chuligani, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW” we współpracy z P.P.H. REPLEY.

Jędrzejewski M., 1999, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Lesiakowski K., Perzyna P., Toborek T., 2004, Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Marshall G., 1991, Spirit of ’69: A Skinhead Bible, Dunoon, wersja internetowa: http://spiritof-69.prv.pl/ [dostęp: 10.08.2015].

Pilch T., Bauman T., 2001, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Wilk E., 1994, Krucjata łysogłowych, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza Nowa.

Zdulski M., Zdulski T., Wrzesień I., 2011, Ciernie miasta. Skinheadzi a ultraprawica w krajach Europy Środkowej, Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa.

Opublikowane
2015-12-15
Jak cytować
Kubicka, E. (2015). Wyobrażenia społeczne dotyczące osób należących do subkultury skinheadów. Ars Educandi, (12), 121-132. https://doi.org/10.26881/ae.2015.12.11
Dział
Artykuły i rozprawy