Rodzina i wartości chrześcijańskie jako elementy tożsamości kulturowej

Autor

  • Adriana Frączek Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Słowa kluczowe:

rodzina, wartości, tożsamość kulturowa

Abstrakt

Artykuł przedstawia wybrane wartości chrześcijańskie, odgrywające zasadniczą role w wychowaniu i kształtowaniu osobowości człowieka – miłość bliźniego, prawda, rodzina. Ponadto mawia rolę środowisk wychowawczych – rodziny, szkoły, Kościoła – w procesie wychowywania i budowania tożsamości kulturowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Bębas S., Jasiuk E., Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom 2011.

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, WAM, Kraków 2005.

Brzozowski P., Wzorcowa hierarchia wartości: polska, europejska czy uniwersalna?: psychologiczne badania empiryczne, Lublin 2007.

Celary I., Polok G. (red.), Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym: praca zbiorowa, Katowice 2008.

Chałas K., Komorowska B. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, Lublin 2009.

Cudak H., Przekaz wartości w systemie oddziaływań rodzicielskich, [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011.

Cudak S., Rodzina i dzieci wobec etycznych wartości, [w:] Bębas S., Jasiuk E (red), Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, t. 2, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011.

Cudak H., Uwarunkowania międzypokoleniowego przekazu wartości w rodzinie, [w:] Wartości w rodzinie: ciągłość i zmiana, red. W. Muszyński, Toruń 2010.

Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jan Pawła II, t. 2, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jan Pawła II, t. 2, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, [w:] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II,

t. 2, Kraków 2005

Jan Paweł II, Encyklika „Laborem exercens”, [w] Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, t. 1, Kraków 2005.

Jan Paweł II, Homilia na Błoniach w Krakowie, [w:] Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, Poznań 1979.

Jedynak S., Kojkoł J. (red.), Encyklopedia filozofii wychowania, Bydgoszcz 2009.

Kluz T., Psychospołeczne uwarunkowania wyboru wartości przez młodzież, Toruń 2007.

Kornas–Biela D. (red.), Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, Lublin 2001.

Łobocki M., Altruizm a wychowanie, Lublin 2002.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2006.

Łobocki M., Wartości tworzywem wychowania, [w:] Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Lublin 2000.

Muszyński W. (red.), Rodzina w świecie wartości: religia, praca i czas wolny, Toruń 2010.

Nowak W., Tunkiewicz M., Godność człowieka i rodziny, Olsztyn 2007.

Piasecka A., Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych – wymiar edukacyjny, Toruń 2008.

Rostowska T., System wartości rodziców i dzieci jako zadanie rozwojowe, [w:] Rodzina: źródło życia i szkoła miłości, red. D. Kornas-Biela, Lublin 2001.

Szerląg A. (red.), Edukacja ku wartościom, Kraków 2004.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-28

Jak cytować

Frączek, A. (2017). Rodzina i wartości chrześcijańskie jako elementy tożsamości kulturowej. Cywilizacja I Polityka, 15(15), 165–180. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3057

Numer

Dział

Artykuły