Kształtowanie się kultury edukacyjnej francuskiej Polonii

Autor

  • Adriana Frączek Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Słowa kluczowe:

oświata polonijna, Polonia, kultura polityczna, globalizacja, świadomomość pedagogiczna

Abstrakt

Edukacja jako szczególna wartość w dzisiejszym świecie stanowi siłę generującą aktywność zarówno polityczną, społeczną jak i gospodarczą. Jest ona czynnikiem kształtującym samoświadomość. Z tego powodu Polska przywiązuję dużą wagę do problemów edukacyjnych nie tylko w kraju, ale również w polskich środowiskach emigracyjnych. Przykładem państwa, które miało i ma ogromne znaczenie dla ruchu emigracyjnego jest Francja. Celem artykułu jest próba usystematyzowania wiedzy o kształtowaniu się życia oświatowego polskich emigrantów we Francji, wskazanie realizowanych zadań i wyzwań z jakimi przyszło się jej zmagać na przestrzeni wieków. Wykazano, że niezależnie od epoki w której przyszło żyć polskim emigrantom, hołdowali oni wartością, które nie przemijają: poczucie odrębności, patriotyzmu i miłość do ojczyzny oraz posiadali nieustanny pęd do zdobywania wiedzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

I. Literatura

Błaszkiewicz J., Francja w Europie, Wrocław 2006, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Emigracja z ziem polskich w czasach nowożytnych i najnowszych, pod red. Pilch A., Warszawa 1984, PWN.

Gruszyński J., Społeczność polska we Francji 1918/1978, Warszawa 1981, PWN.

Gutowska-Adamczyk M., Orzeszyna M., Paryż miasto sztuki i miłości w czasach Belle Epoque, Warszawa 2012, PWN.

Konarska B., Polskie drogi emigracyjne –emigranci polscy na studiach we Francji 1832-1848, Warszawa 1986, PWN.

Kozierowska U., Kocik S., Polska więzi odległe i bliskie Francja, Warszawa 1978, Wydawnictwo Interpress.

Łepkowski T., Wolna Szkoła Polska w okupowanej Francji, Warszawa 1990, PWN.

Parzkowski A., Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940, Kraków 1979, Zakład Narodowy im. Ossolińskich –wydawnictwo PAN.

Price R., Historia Francji, Poznań 2001, Zysk i S-ka.

Szostakiewski S., Z dziejów Wielkiej Emigracji, Warszawa 1991, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Śladkowski W., Emigracja polska we Francji 1871-1918, Lublin 1980, Wydawnictwo lubelskie.

Willaume M., Początki polsko-francuskich kontaktów naukowych w latach międzywojennych, ANALES Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin 1988/1989.

Wyrwa T., Pokoleniowe rozstaje dróg, Lublin 2007, Norbertinum.

II. Prasa

Bailey R., tłum. Amsterdamski P., red. Łoś J., „Przewodnik National Geographic”,Draus J., Terlecki R., („Nauka dla Wszystkich” nr 382), Polskie Szkoły Wyższe i instytucje naukowe na emigracji 1939-1945, Wrocław....1984, Zakład Naukowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

„Życie szkoły”( czasopismo dla nauczycieli), Nr 1, styczeń 2011.

III. Netografia

https://www.nauki-spoleczne.info/system-szkolny-we-francji(z dn.19.09.2018)http://www.euridice.org.pl, Systemy edukacji w Europie-stan obecny i planowane reformy, Francja (z dn. 1.04.2017).

http://www.wilanow-palac.pl, Ciara S., Kontakty polsko-francuskie w XVII wieku: Maria Ludwika, Maria Kazimiera, ambasady, stronnictwa, wpływy, wymiana nowinek naukowych, technicznych etc.

Pobrania

Opublikowane

2018-11-30

Jak cytować

Frączek, A. (2018). Kształtowanie się kultury edukacyjnej francuskiej Polonii. Cywilizacja I Polityka, 16(16), 13–30. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/2877

Numer

Dział

Artykuły