Indus, Hindus, hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii

Autor

  • Marzena Jakubczak Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Słowa kluczowe:

kultura indyjska, recepcja hinduizmu, dharma, hinduskość

Abstrakt

Celem tekstu jest objaśnienie podstawowych, stosowanych we współczesnej polszczyźnie określeń odnoszących się do mieszkańców Indii. Niektóre z terminów są niejednoznaczne, inne wręcz nieprawidłowe, a niektóre nie zostały jeszcze odnotowane w popularnych polskich słownikach. Kwestia nazewnictwa w odniesieniu do pytania, jak to jest być człowiekiem w różnych epokach i kulturach, na pierwszy rzut oka wydaje się nieistotna, a przynajmniej drugorzędna. Autorka tekstu przekonuje jednak, że dzięki analizie nomenklatury stosowanej wobec mieszkańców Indii, możemy nie tylko dowiedzieć się więcej na temat ludzi należących do innej niż nasza własna wspólnoty językowej, kulturowej czy religijnej, ale także prześledzić historyczne uwarunkowania recepcji indyjskiej kultury w Polsce oraz zdać sobie sprawę z własnych uprzedzeń i uwarunkowań poznawczych.

Bibliografia

Dharma: studies in its semantic, cultural and religious history, red. P. Olivelle, Motilal Banarsidass Publishers, Delhi 2009.

Flood G., Hinduizm. Wprowadzenie, przeł. M. Ruchel, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

Grzenia J., Słownik nazw geograficznych z odmianą i wyrazami pochodnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Halbfass W., Indie i Europe. Próba porozumienia na gruncie filozoficznym, przeł. M. Nowakowska, R. Piotrowski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2008.

Kosior K., Wielkość odwiecznej dharmy. Wyzwolenie w hinduizmie, „Przegląd Religioznawczy” 2020, nr 4 (278), s. 47–58.

Lipner J., Hindus. Their Religious Beliefs and Practices, Routledge, London–New York 1994.

Sachse J., Czy Strabon (XV 1, 69) wspomina o staroindyjskiej ofierze radżasuji?, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia” 2001, nr 152, s. 422–424.

Sachse J., Megasthenes o Indiach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1981.

Sharma A., On Hindu, Hindustān, Hinduism and Hindutva, „Numen” 2002, nr 49 (1), s. 1–36.

Singh U., A History of Ancient and Early Medieval India: From the Stone Age to the 12th Century, Pearson Education India, Bangalore 2008.

Upaniszady, przeł. M. Kudelska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Źródła internetowe

Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl [dostęp: 18 marca 2022].

Evans J., Sahgal N., Key findings about religion in India, „Pew Research Center”, 29.06.2021, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/06/29/key-findings-about-eligion-in-india/ [dostęp: 18 marca 2022].

Kramer S., Key findings about the religious composition of India, „Pew Research Center” 21.09.2021, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/09/21/key-findings-about-the-religious-composition-of-india [dostęp: 18 marca 2022].

Poradnia językowa PWN, 17.06.2008, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/;9328.html [dostęp: 18 marca 2022].

Poradnia językowa PWN, 1.12.2013, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/Hindusi-i-Indianie;14733.html [dostęp: 18 marca 2022].

Religion in India: Tolerance and Segregation, 29.06.2021, https://www.pewforum.org/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation [dostęp: 18 marca 2022].

Pobrania

Opublikowane

2021-08-17

Jak cytować

Jakubczak, M. (2021). Indus, Hindus, hinduista? Jak mówić o mieszkańcach Indii. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 88–94. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7632