Stan i rozwój instytucji filozoficznych w Polsce w latach 1897-1939

Autor

  • Zbyszek Dymarski Uniwersytet Gdański
  • Maria Urbańska-Bożek Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne

Pobrania

Opublikowane

2020-12-07

Jak cytować

Dymarski, Z., & Urbańska-Bożek, M. (2020). Stan i rozwój instytucji filozoficznych w Polsce w latach 1897-1939. Karto-Teka Gdańska, (2(7), 3–9. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7851

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 > >>