Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury

Autor

  • Zbyszek Dymarski Uniwersytet Gdański
  • Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz Uniwersytet Gdański

Słowa kluczowe:

człowieczeństwo, tożsamość, antropologia, filozofia, Norbert Elias, Leszek Kołakowski

Abstrakt

Autorzy zwięźle wprowadzają w cykl artykułów Być człowiekiem w różnych epokach i kulturach. Skupiają się głównie na przemianach mentalności zachodniej i, przywołując prace m.in. Norberta Eliasa i Leszka Kołakowskiego, rozważają takie kategorie jak: proces cywilizowania, tożsamość (w tym: wyobrażenia, idee i mity), czy też relacje człowiek-społeczeństwo. Badanie tego, jak różne kultury wypracowują zasady „stawania się bardziej ludzkim”, jest niezwykle istotą kwestią dla rozwoju nie tylko filozoficznej czy antropologicznej, ale i psychologicznej refleksji nad człowiekiem.

Bibliografia

Bielik-Robson A., Nowa Humanistyka: w poszukiwaniu granic, „Teksty Drugie” 2017, nr 1, s. 146–162.

Brückner A., Słownik etymologiczny języka polskiego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.

Dilthey W., Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, tłum. E. Paczkowska-Łagowska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Dymarski Z., Dwugłos o złu. Ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2009.

Elias N., O procesie cywilizacji: analizy socjo- i psychogenetyczne, tłum. T. Zabłudowski, K. Markiewicz, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.

Elias N., Społeczeństwo jednostek, tłum. J. Stawiński, red. naukowa i przedmowa do wyd. pol. M. Marody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Kłoczowski J.A., Antropologia negatywna, w: tegoż, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii dla humanistów, red. J. Barcik, Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2017, s. 35–47.

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Znak, Kraków 2000.

Pobrania

Opublikowane

2021-08-17

Jak cytować

Dymarski, Z., & Bednarek-Bohdziewicz, A. (2021). Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury. Karto-Teka Gdańska, (2(9), 3–8. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/7627

Inne teksty tego samego autora

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.