Dietrich Bonhoeffer – wyzwolony teolog wyzwolenia

Autor

  • Jan Andrzej Kłoczowski OP Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

Słowa kluczowe:

Dietrich Bonhoeffer, ’secular Christianity‘, imitation, faith, religion, ’religionless world‘

Abstrakt

Przypadek Dietricha Bonhoeffera jest szczególny z tego powodu, że nie sposób pominąć lub przynajmniej nie wspomnieć o jego życiu, z tej prostej przyczyny, że stanowi ono ważny komentarz do jego poglądów, dlatego pierwszy rozdział artykułu został poświęcony w całości jego biografii. Dietrich Bonhoeffer przyszedł na świat w starej mieszczańsko-arystokratycznej rodzinie dnia 4 lutego 1906 r. w Breslau (Wrocławiu). Został stracony w obozie koncentracyjnym w bawarskim Flossenburgu 9 kwietnia 1945 r. W historii zapisał się jako luterański pastor, teolog, działacz ekumeniczny i antyhitlerowski. Był on twórcą koncepcji „świeckiego chrześcijaństwa”, które miałoby zagościć w bez-religijnym świecie, czyli takim, z którego Bóg z własnej woli odszedł, a opuszczając go niczego tak nie pragnął dla człowieka jak jego dojrzałości, dorośnięcia do samodzielnego i w pełni odpowiedzialnego życia tu i teraz. Ludzie muszą nauczyć się żyć w świecie etsi Deus non daretur (jak gdyby Boga nie było), choć nadal pod Jego wzrokiem.

Pobrania

Opublikowane

2017-10-23

Jak cytować

Kłoczowski OP, J. A. (2017). Dietrich Bonhoeffer – wyzwolony teolog wyzwolenia. Karto-Teka Gdańska, (1(1), 18–30. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/karto-teka/article/view/8382

Podobne artykuły

1 2 3 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.