Procesy integracji na rynku transportu miejskiego

  • Tomasz Adamkiewicz Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: integracja, rynek, transport, transport miejski

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę, funkcje i cele procesów integracji na rynku transportu miejskiego. Za ich pomocą dąży się do stworzenia nowoczesnego systemu transportu w miastach, umożliwiającego szybkie, wygodne i niezawodne przemieszczanie się pojazdów transportu zbiorowego. W zależności od charakterystyki rynku proces integracji może być realizowany w zakresie jednego z trzech wyodrębnionych w artykule poziomów integracji transportu zbiorowego. Zaprojektowanie zintegrowanej oferty przewozowej wymaga doboru odpowiednich narzędzi ekonomicznych, organizacyjnych, technicznych i informatycznych. Wdrażanie rozwiązań integracyjnych w transporcie zbiorowym powinno być odzwierciedleniem rozwoju funkcjonalnego i przestrzennego miast, przemian dokonujących się w zakresie technologii transportu zbiorowego oraz występujących na danym obszarze potrzeb transportowych i przyjętej polityki transportowej.

Bibliografia

Dydkowski G., Integracja lokalnego transportu zbiorowego, Zeszyty Naukowe „Transport” 2005, nr 58, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2005.

Dydkowski G., Integracja transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.

Dydkowski G., Regulacyjne i ekonomiczne czynniki integracji miejskiego i regionalnego transportu zbiorowego, [w]: Procesy integracyjne wybranych systemów transportowych, red. M. Michałowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.

Dyr. T., Integracja transportu miejskiego i regionalnego jako czynnik rozwoju rynku publicznych przewozów pasażerskich, Zeszyty Naukowe UE w Katowicach nr 143, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Grzegorzewski R., Jak projektować przyjazny węzeł przesiadkowy? Analiza na przykładzie węzła w Bydgoszczy, „Biuletyn Komunikacji Miejskiej” 2017, nr 143.

Grzelec K., Funkcjonowanie transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.

Hebel K., Nowa kultura mobilności w polskich miastach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, nr 62, „Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.

Integration and Regulatory Structures in Public Transport. Final Report. Project Leader NEA Transport Research and Training. Study commissioned by European Commission, DG TERN, Rijswijk 2003.

Kołodziejski H,, Integracja transportu miejskiego w aglomeracjach i konurbacjach miejskich, [w]: Transport miejski. Ekonomika I organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Koźlak A., Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Koźlak A., Znaczenie usprawnienia pasażerskich powiązań międzygałęziowych dla poprawy dostępności transportowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu I Logistyka, nr 45, „Integracja transportu pasażerskiego w Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.

Michałowska M., Tomanek R., Integracja systemów transportowych jako przedmiot badań naukowych, „Logistyka” 2006, nr 2.

Tomanek R., Dydkowski G., Metody integracji taryfowej w komunikacji miejskiej, Urząd Zamówień Publicznych w Mysłowicach, Katowice 1995.

Tomanek R., Kierunki rozwoju usług zbiorowego transportu miejskiego, [w]: Nowoczesne produkty na runku usług transportowo-spedycyjnologistycznym, red. B. Kłos, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.

Tomanek R., Konkurencyjność transportu miejskiego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Polityka rozwoju transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Adamkiewicz, T. (2019). Procesy integracji na rynku transportu miejskiego. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 1-13. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3370
Dział
Transport