Inteligentne systemy transportowe i ich zastosowanie w mieście Rzeszowie

  • Krzysztof Tompalski Politechnika Rzeszowska
  • Anna Leśniak Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: Inteligentne systemy transportowe, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Rzeszów, transport miejski

Abstrakt

Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) znajdują coraz częściej zastosowanie w polskich miastach. W artykule poruszono kwestię rozwiązań ITS w mieście Rzeszowie. Zaprezentowane zostały podsystemy Rzeszowskiego ITS w tym System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD), System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP), System Informacji Pasażerskiej (E-INFO), System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET). W artykule przedstawiono także wyniki badań zadowolenia pasażerów z funkcjonowania Rzeszowskiego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Publicznym.

Bibliografia

http://rtm.erzeszow.pl/,(dostęp 09.11.2018).

http://www.einfo.erzeszow.pl/,(dostęp 09.11.2018).

http://www.transport.erzeszow.pl/, (dostęp 09.11.2018).

http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/rzeszowskie-inwestycje-wtransport-publiczny-przynosza-owoce-55292.html, (dostęp 09.11.2018).

http://ztm.rzeszow.pl/, (dostęp 09.11.2018).

Lejda K, Siedlecka S. : Inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym w miastach; Autobusy 12/2016 : 680 – 683.

Lew K., Lis K., Litwin F., Mądziel M. : Rola Infrastruktury transportu w logistyce miejskiej, [w]: Systemy i środki transportu samochodowego; efektywność I bezpieczeństwo; Praca zbiorowa pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, Rzeszów 2017.

Mądziel M. : Charakterystyka Komunikacji Miejskiej w Rzeszowie. [w]: Systemy I środki transportu samochodowego wybrane zagadnienia Praca zbiorowa pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, Rzeszów 2014.

Michalski J. : Zrównoważony publiczny transport zbiorowy Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie [w]: Systemy i środki transport samochodowego; efektywność i bezpieczeństwo; Praca zbiorowa pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, Rzeszów 2017.

Róg P., Jaworski A. : Badania płynności ruchu miejskiego na wybranych trasach Rzeszowa [w]: Systemy i środki transportu samochodowego wybrane zagadnienia Praca zbiorowa pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, Rzeszów 2014.

Rydzkowski W, Wojewódzka-Król K. : Transport. Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Siedlecka S., Kaczmarczyk J., Kułaga A. : Zastosowanie i wykorzystanie inteligentych systemów transportowych, [w]: Systemy i środki transport samochodowego; efektywność i bezpieczeństwo; Praca zbiorowa pod redakcją naukową Kazimierza Lejdy, Rzeszów 2017.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 o transporcie zbiorowym.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Tompalski, K., & Leśniak, A. (2019). Inteligentne systemy transportowe i ich zastosowanie w mieście Rzeszowie. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 68-77. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3376
Dział
Logistyka