Wykorzystanie mikrosymulacji do badań ruchu miejskiego

  • Anna Leśniak Politechnika Rzeszowska
  • Justyna Mikoś Politechnika Rzeszowska
Słowa kluczowe: mikrosymulacje, ruch miejski, Vissim, miasto Rzeszów

Abstrakt

Wraz ze wzrostem samochodów na drogach zachodzi potrzeba usprawniania ruchu na drogach. Znaczący wpływ na ruch miejski mają skrzyżowania, które generują opóźnienia. Dzięki programom symulacyjnym możliwe jest zamodelowanie ruchu drogowego zgodnie z rzeczywistym, a następnie zbadanie alternatywnych rozwiązań. W artykule analizie poddano jedno z rzeszowskich skrzyżowań.

Bibliografia

Adamski A., Inteligentne systemy transportowe: sterowanie, nadzór i zarządzania, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo‐Dydaktyczne AGH, Kraków 2003.

Dybicz T., Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego, Seminarium IKKU: Systemy Dynamicznego Zarządzania Ruchem Drogowym, Falenty, marzec 2005.

Dyduch J., Innowacyjne systemy sterowania ruchem, Uniwersytet Technologiczno‐Humanistyczny w Radomiu, Radom 2010.

Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008.

http://kmkrakow.pl/informacje‐o‐systemie‐kmk/infrastruktura/138‐system‐sterowania-ruchem.html.

http://www.oneroad.pl/symulacje‐ruchu‐drogowego/.

https://edroga.pl/drogi‐i‐mosty/wideodetekcja‐i‐monitoring‐wizyjny‐2506238.

https://www.ptvgroup.com/pl/rozwiazania/produkty/ptv‐vissim/.

Lejda K, Siedlecka S., Inteligentne systemy sterowania ruchem drogowym w miastach; „Autobusy” 2016, nr 12.

Lejda K., Siedlecka S., Charakterystyka systemów telematycznych wykorzystywanych w transporcie drogowym, Monografia (red. nauk. K. Lejda), „Systemy i Środki Transportu Samochodowego”, nr 5, Oficyna Wyd. Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014.

Leśko M., Guzik J., Sterowanie ruchem drogowym, sygnalizacja świetlna i detektory ruchu pojazdów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice, Gliwice 2000.

Tracz M., Pomiary i badania ruchu drogowego, WKiŁ, Warszawa 1984.

Tracz M., Allsop R.E., Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, WKiŁ, Warszawa 1990.

Wocha J., Janecki R., Sierpiński G., Współczesne systemy transportowe. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2009.

Żochowska R., Modelowanie potoków ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń, „Logistyka” 2014, nr 4, Politechnika Śląska.

Opublikowane
2020-06-22
Jak cytować
Leśniak, A., & Mikoś , J. (2020). Wykorzystanie mikrosymulacji do badań ruchu miejskiego. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (10), 182-196. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/4574
Dział
Artykuły