Charakterystyka i sposoby przeciwdziałania migracji intelektualnej we współczesnej Rosji

  • Anna Czarnomska Uniwersytet Gdański
Słowa kluczowe: drenaż mózgów, migracja intelektualna, Rosja, brain drain, emigracja

Abstrakt

Artykuł ma na celu wyjaśnienie problemu integracji intelektualnej, czy inaczej mówiąc: problemu drenażu mózgów w Federacji Rosyjskiej. W artykule podjęto próbę znalezienia rozwiązań dla zmniejszenia tego zjawiska. Całość referatu podzielono na cztery części. W pierwszej z nich wyjaśniono istotę migracji intelektualnych oraz podzielono ją i sklasyfikowano. Drugą część artykułu poświęcono historii migracji intelektualnych w ZSRR ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn emigracji. Dalej opisano działalność rządu Federacji Rosyjskiej na rzecz przeciwdziałania drenażowi mózgów obecnie, a następnie scharakteryzowano współczesną migrację intelektualną w Rosji w latach 2000-2017. Do tej charakterystyki użyto analizy danych statystycznych bazy Rosstatu. Na koniec zawarto kierunki jakimi powinna podążać Rosja, aby minimalizować odpływ kadry wysoko wykwalifikowanej z kraju.

Bibliografia

Baza danych Rosstatu, www.gks.ru.

Cervantes M., Guellec D., The brain drain: Old myths, new realities, OECD Observer No 230, January 2002 www.oecdobserver.org.

Oficjalna strona rządu FR, Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, www.government.ru.

Oficjalna strona rządu FR, Миграционная политика, Заседание правительства, 24 сентября 2015, www.government.ru.

Андрианова В.М., «Утечка мозгов»: динамика, масштабы, российская специфика, [w:] Новая экономика и региональная наука, Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Włodzimierz 2017.

Главацкий М.Е., «Философский пароход»: год 1922-й, www.elar.urfu.ru.

Громова Е.А., Чванкина А.М., Проблема «утечки мозгов» из российской энергетики, [w:] ЭНЕРГИЯ-2018, Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Iwanowo 2018.

Залалова А.М., Утечка мозгов из России: современные тенденции и пути решения, [w:] Международный молодежный симпозиум по управлению, экономике и финансам, Solo Press, Kazań 2016, s. 276-227.

Карасин Г., 1917 год в истории и судьбе российского зарубежья, www.bfrz.ru.

Малышев В., Таланты для чужих, www.ruskline.ru.

Морозова А.В., Кошман С.Ф, Интеллектуальная миграция в россии: формы, характеристики, этапы [w:] Управление социальноэкономическим развитием регионов: проблемы и пути их решения, ЗАО Университетская книга, Kursk 2017.

Онищенко Е., Бюджет – 2016 и наука, www.trv-science.ru.

Чернышов С., Круговорот мозгов в природе, www.ras.ru.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Czarnomska, A. (2019). Charakterystyka i sposoby przeciwdziałania migracji intelektualnej we współczesnej Rosji. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 99-108. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3387
Dział
Rynek pracy i migracje