Empirical linkages between some economic factors and foreign direct investment in BRICS countries

  • Oleg Gurshev

Abstrakt

W 2003 roku Goldman Sachs opublikował raport napisany przez Wilsona i Purushothamana zatytułowany "Global Economics Paper No. 99: Dreaming With BRICs: The Path to 2050, którego główną ideą jest to, że w ciągu następnych 50 lat Brazylia, Rosja, Indie i Chiny mogą stać się znacznie większa siła w światowej gospodarce, nawet większa niż obecne gospodarki G7 w ujęciu dolarowym. W 2017 r. Wspólny wkład BRICS w gospodarkę światową wyniósł 23,6%, a według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) do 2022 r. Ma wzrosnąć do 26,8%. Na podstawie wykorzystanych szacunków największy udział w napływie BIZ stanowi wskaźnik otwartości gospodarczej, gdzie malejące bariery w handlu i inwestycjach zwiększają ekspozycję kraju na globalną gospodarkę, co z kolei ma znaczący wpływ na przyciąganie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do gospodarki. Po drugie, w większości przypadków zmiana zarówno wartości importu, jak i eksportu wpływa negatywnie na napływ BIZ, zjawisko to niekoniecznie oznacza, że kraj nie może angażować się i liberalizować swojej polityki handlowej, ale że wpływ tych czynników jest niespójny i musi być zbadałem dalej. Po trzecie, wkład PKB potwierdza hipotezę modelu grawitacji, ponieważ większe gospodarki mają tendencję do przyciągania większych wolumenów napływów BIZ, jednak w przypadku Chin efekt ten wydaje się być nieco odwrotny. Wreszcie, wpływ salda handlowego na napływ BIZ jest nadal trudny do uchwycenia, jednak zastosowana w niniejszym dokumencie metoda zmiennej fikcyjnej może być stosowana do krajów, które mają zarówno dodatnią, jak i ujemną dynamikę bilansu handlowego.

Bibliografia

Anderson J., A Theoretical Foundation for the Gravity Equation, American Economic Review 1979, vol. 69.

BRICS Journal, Outcomes of 10th BRICS Summit, http://bricsjournal.com/10th-brics-summit-outcomes/, access date 19.10.2018.

Brief history of BRICS, http://brics.itamaraty.gov.br/about-brics/informationabout-brics, access date 27.06.2018.

China Daily, http://www.chinadaily.com.cn/world/2017brics/2017-08/31/content_31369213_3.htm, access date 19.10.2018.

CIA World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/, access date 30.10.2018.

Deutsche Welle, BRICS 2018: South Africa sets the pace, https://www.dw.com/en/brics-2018-south-africa-sets-the-pace/a41996771, access date 27.06.2018.

Fan S, Kanbur R., Wei S., Zhang X., The Economics of China: Successes and Challenges, National Bureau of Economic Research Working Paper, 2013.

Financial Times, Russia’s economy: challenges facing Vladimir Putin, https://www.ft.com/content/3aac3faa-1bb6-11e8-aaca-4574d7dabfb6, access date 30.10.2018.

Ledeneva A., How Russia Really Works: The Informal Practices that Shaped Post-Soviet Politics and Business, Cornell University Press, 2006.

Mathur S. & Dasgupta M., BRICS: Trade policies, institution and areas of deepening cooperation, Centre for WTO studies Working paper, 2013.

Mlachila M. & Takebe M., FDI from BRICS to LICs: Emerging growth driver?, IMF Working paper WP/11/178, 2011.

Sperlich Y., A review of the BRICS literature, Geneva School of Economics and Management, 2016.

Tinbergen J., An analysis of world trade flows. Shaping the world economy, Twentieth Century Fund, New York, 1962 p. 20–42.

United Nations World Economic Situation Prospects 2018, https://www.un.org/development/desa/dpad/wpcontent/uploads/sites/45/publication/WESP2018_Full_Web-1.pdf, access date 29.10.2018.

World Bank Data Bank, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx, 01.04.2018.

World Bank Policy Notes for Brazil 2018, http://pubdocs.worldbank.org/en/642051536712359805/OverviewTowards-a-Fair-Adjustment-and-Inclusive-Growth.pdf, access date 29.10.2018.

World Trade Organization Statistics Data Base, http://stat.wto.org/Home/, 01.04.2018. Wilson D. & Purushothaman R., Global economics paper no. 99: Dreaming with BRICs: The path to 2050, 2003, https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/bricsdream.pdf, access date 17.10.2018.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Gurshev, O. (2019). Empirical linkages between some economic factors and foreign direct investment in BRICS countries. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 122-135. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3389
Dział
Makroekonomia