Makroekonomiczne aspekty oceny ryzyka inwestowania w innowacyjne źródła wytwórcze energii elektrycznej

  • Rafał Śpiewak Uniwersytet Łódzki
  • Paula Wesołowska Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Słowa kluczowe: makroekonomia, energia, innowacje, ryzyko, inwestycje

Abstrakt

Inwestycjami w innowacyjne źródła wytwórcze energii elektrycznej zainteresowani są indywidualni inwestorzy jak i firmy o ugruntowanej pozycji na rynku. Różnią ich cele, które wynikają z założeń profilu ich działalności. Ich cechą wspólną jest chęć ograniczenia do niezbędnego minimum ryzyka związanego z inwestycjami w źródła wytwórcze. Istnieje szereg metod jego rozpoznawania i w zależności od prawidłowego poznania zagrożeń, znane są mechanizmy przeciwdziałania im. Z uwagi na szeroką gamę rodzajów ryzyk wiele metod ich oceny posiada wynikające z tego powodu ograniczenia. Potrzeba opracowania efektywnej w warunkach krajowych metodyki oceny ryzyka jest zauważalna. Z tego powodu podjęto próbę odpowiedzenia na pytanie, czy istnieje możliwość stworzenia metodyki oceny ryzyka inwestowania w innowacyjne źródła wytwórcze energii elektrycznej, a jeśli tak, to w jakiej formie powinna być ona zrealizowana? W wyniku przeprowadzonej analizy udowodniono, że jej wykonanie w skali makroekonomicznej jest niewystarczające i zasadne zdaje się również ujęcie mikroekonomiczne.

Bibliografia

B. Zaporowski, Przyszłościowe technologie wytwarzania energii elektrycznej w Polsce, Przegląd Elektrotechniczny, nr 5/2015, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2015.

GRAMwZIELONE.pl – portal zielonej energii, Rentowność inwestycji w OZE jak w 10-letnich obligacjach? - dostęp 23.11.2018

J. Michalak, Wybrane metody wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych w energetyce, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, tom 16G, Zeszyt 4G, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków 2013.

J. Paska, M. Sałek, T. Surma, Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w systemach hybrydowych, Wiadomości Elektrotechniczne, nr 12/2005, Wydawnictwo SIGMA-NOT, Warszawa 2005.

J. Słobosz, R. Ziomko, Analiza ryzyka dla projektów budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.

R. Śpiewak, Mikroekonomiczne ujęcie analizy ryzyka inwestowania w alternatywne źródła wytwarzania energii elektrycznej, Zeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego „Nasze Studia”, 8/2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2017.

Serwis Informacyjny CIRE 24, Ministerstwo Energii przedstawiło project polityki energetycznej do 2040 r., Centrum Informacji o Rynku Energii, dostęp 23.11.2018.

S. Ostrowska, Metody oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych, Zeszyty naukowe nr 649/2004, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.

Opublikowane
2019-03-11
Jak cytować
Śpiewak, R., & Wesołowska, P. (2019). Makroekonomiczne aspekty oceny ryzyka inwestowania w innowacyjne źródła wytwórcze energii elektrycznej. Zeszyty Studenckie „Nasze Studia", (9), 174-189. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3394
Dział
Makroekonomia